ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

Δημήτριος Νασιόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με Έμφαση στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Ειδικότερα το αντικείμενο του, όπως και το επιστημονικό/ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει επιστημονικά ενδιαφέροντα όπως συστήματα λήψης αποφάσεων, επιχειρησιακή πληροφορική, μοντελοποίηση και προσομοίωση επιχειρηματικών διαδικασιών, υπολογιστικές μεθόδους, διαχείριση λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.α. Επίσης το εκπαιδευτικό του έργο αφορά σε μαθήματα όπως Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική, Μεθοδολογία έρευνας, κ.α.

Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει λάβει περισσότερες από 1100 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο.  Έχει συμμετάσχει σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Επιπλέον, η αρθρογραφία του περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα όπως Management Information Systems, Decision-Making systems, Simulation Modelling, Business Informatics, Computational Methods.

Είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής παγκοσμίων συνεδρίων και διεθνούς φήμης περιοδικών στους εκδοτικούς οίκους Emerald, Elsevier, Springer επι σειρά ετών. Επίσης είναι editor in chief της σειράς βιβλίων Springer Proceedings in Business and Economics τα τελευταία επτά χρόνια

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

Μαθήματα

5404 - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)

Εβδομαδιαίες Ώρες: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι : Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις […]

5904 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εβδομαδιαίες Ώρες: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι :• να βοηθήσει τους φοιτητές νακατανοήσουν τη σημασία του ηλεκτρονικού […]

5703 - Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εβδομαδιαίες Ώρες: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι : Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα […]

5301 - Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Εβδομαδιαίες Ώρες: 4
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι :να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις κυριότερες θεωρητικές γνώσεις στη σύγχρονη […]

5704 - Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο

Εβδομαδιαίες Ώρες: 4
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι :  η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην […]

Ερευνητικά Προγράμματα

Δημήτριος Νασιόπουλος
dimnas@aua.gr
2262022569

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο