ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

Μαρία Αθ. Τζιφή

Σύντομο Βιογραφικό

Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού µε ειδίκευση Πληροφορική στη ∆ιοίκηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδάξει στα εργαστήρια σε προπτυχιακά μαθήματα όπως: Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν , Χρηματοοικονομική διοίκηση, Συστήματα σε διανομή και Μεταφορές.

Έχει συμμετέχει σε επιχειρησιακά προγράμματα του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

Υ.Π. Επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

Μαθήματα

5404 - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)

Εβδομαδιαίες Ώρες: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι : Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις […]

5512 - Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Εβδομαδιαίες Ώρες: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του […]

5702 - Συστήματα Μεταφορών και Διανομής

Εβδομαδιαίες Ώρες: 4
Διδακτικές Μονάδες: 5
Σκοπός του μαθήματος είναι να:  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα […]

Ερευνητικά Προγράμματα

Μαρία Αθ. Τζιφή
mtzifi@aua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο