ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Διοργάνωση Βιωματικού Σεμιναρίου "Εκπαίδευση για την Αειφορία στην Εκπαίδευση"

Ημ/νια Ανάρτησης: 20-11-2023
Kατηγορία:

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://w1.aua.gr/dasologia/), με έδρα το Καρπενήσι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευρυτανίας (http://sepeevrytanias.blogspot.com/), οργανώνει και υλοποιεί βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση για την - Αειφορία - στην Εκπαίδευση»,  ανταποκρινόμενο στην αναδυόμενη ανάγκη διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τα σχολικά προγράμματα και τη βιωματική μάθηση, όπως αυτή εκφράζεται από την μέχρι σήμερα συνεργασία του Τμήματος με τη σχολική κοινότητα της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό.

          Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για τις δυνατότητες των Εργαστηρίων του Τμήματος για υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία και στη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου συνεργασιών στον κύκλο του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους και εστιάζει στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και εργαστηριακή υποστήριξη  προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφορία και Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. 

           Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Ακολούθως παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο