ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

Erasmus+ –  Agricultural Drone Technology Awareness Training for industry Professionals (AGROPRO)

30-12-2022 έως 29-12-2024
250000

Το έργο AgroPro φιλοδοξεί να προσφέρει στους επαγγελματίες της γεωργίας εξοικείωση με τη διαθέσιμη αερομεταφερόμενη τεχνολογία και το λογισμικό, καθώς και με τη διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς για τα UAV. Επίσης, στοχεύει στη γνωριμία με το σχεδιασμό αποστολών και τα διαθέσιμα εργαλεία ανοικτού κώδικα και εμπορικά εργαλεία.

Website: https://agropro-drone.eu/

Εργαστήριο: 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

2262022569
giannis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο