ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5101 - Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγικές    έννοιες- Αρχές    Διοίκησης    Επιχειρήσεων    και    Οργανισμών   
 2. Ιστορική    Εξέλιξη    Management   
 3. Εσωτερικό    Περιβάλλον    Επιχείρησης
 4. Εξωτερικό    Περιβάλλον    Επιχείρησης
 5. Λειτουργίες    της    Διοικητικής    των    επιχειρήσεων    (σχεδιασμός- προγραμματισμός)
 6. Οργάνωση,    Διεύθυνση,    Έλεγχος    των    επιχειρήσεων   
 7. Διαδικασίες        του    Management
 8. Λήψη    αποφάσεων   
 9. Οργανωτική    δομή    επιχειρήσεων/οργανισμών   
 10. Διαχείριση    Ομάδων
 11. Ηγεσία   
 12. Παρακίνηση    του    Ανθρωπίνου    Δυναμικού   
 13. Μελέτες    Περιπτώσεων    (Case    Studies)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

 • Να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της Διοικητικής των Επιχειρήσεων μέσω της ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των επιμέρους λειτουργιών της Διοικητικής των Επιχειρήσεων.
 • Να ενθαρρύνει την κατανόηση του Μάνατζμεντ στο σημερινό πολύπλοκο και δυναμικό επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Να αναπτύσσει τις δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής θεώρησης των φοιτητών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό/διοικητικό «κόσμο»
 2. Εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στις δράσεις το σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του έλεγχου των επιχειρήσεων.
 3. Διακρίνει τους κύριους άξονες του αντικείμενου του σύγχρονου Μάνατζμεντ και τις συνάφειές του με συγγενείς επιστημονικούς κλάδους καθώς και τα χαρακτηριστικά του/ της Μάνατζερ του
 4. Κατανοήσει τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας των εξεταζομένων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών
 5. Διακρίνει τις βασικές αρχές διοίκησης των επιχειρήσεων

Βιβλιογραφία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Βιβλίο [68379703]:    Διοίκηση επιχειρήσεων,    Robbins    Stephen    P.,    Decenzo    David    A.,    Coulter Mary
 • Βιβλίο [13524]:    ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ,    PATRICK    J.    MONTANA,    BRUCE    H.    CHARNOV
 • Τερζίδης,    Κ.,    (2015),    ''ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ    Στρατηγική    Προσέγγιση'',    3η    έκδοση,    Εκδόσεις Σύγχρονη    Εκδοτική
 • Κέφης,    Β.,    (2005),    ''Ολοκληρωμένο    Μάνατζμεντ'',    1η    Έκδοση,    Εκδόσεις    Κριτική
 • Πετρίδου,    Ε (2002),    ''Διοίκηση-Μάνατζμεντ,    μια    Εισαγωγική    Προσέγγιση΄΄,    2η    έκδοση,    Εκδ Ζυγός,    Αθήνα    2002.
 • Schermerhorn    J.R.,    (2012),'' Εισαγωγή    στο    Management'',    Εκδόσεις    Πασχαλίδης

ΞΕΝΗ    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Stephen    P.    Robbins,    David    A.    DeCenzo,    Mary    Coulter (2017).    Fundamentals    of    Management
 • Morris    &    Willey    (1996).    The    Corporate    Environment,    Pitman    Publishing    Co.
 • Welford    &    Prescott    (1996).    European    Business,    2nd    edition,    Pitman    Publishing.

Διδάσκοντες

2262022569
preklitis@aua.gr
Ομότιμος Καθηγητής Ο Παναγιώτης Ρεκλείτης  είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος που εκπόνησε στο Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο