ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5201 - Διοίκηση επιχειρήσεων ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Οργανωσιακή Συμπεριφορά
2.    Στάσεις και εργασιακή ικανοποίηση
3.    Προσωπικότητα και αξίες
4.    Επικοινωνία
5.    Αρχές Εταιρικής Επικοινωνίας
6.    Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας
7.    Τεχνική και Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης
8.    Οργανωσιακή Κουλτούρα
9.    Οργανωσιακές Αλλαγές
10.    Διαχείριση Άγχους στο χώρο Εργασίας
11.    Οργανωσιακή Καινοτομία
12.    Ανάπτυξη Οργανισμού και ο ρόλος της Μάθησης
13.    Μελέτες Περιπτώσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να εισάγει τους φοιτητές στα Ολοκληρωμένα Διοικητικά ζητήματα, αναλύοντας μεθοδολογίες Παγκοσμιοποίησης και τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι μάνατζερ για να υποστηρίξουν ένα παγκόσμιο οργανισμό.
  • Να ενθαρρύνει την κατανόηση βασικών εννοιών της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της επιχειρησιακής επικοινωνίας, της οργανωσιακής κουλτούρας και της διαχείρισης των αλλαγών, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων στα πλαίσια του υπάρχοντος, δυναμικού και πολύπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
  • Να αναπτύσσει τις δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής θεώρησης των φοιτητών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τα βασικά «εργαλεία» διαχείρισης της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης διοίκησης
  • Εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε θέματα που αφορούν την οργανωσιακή συμπεριφορά, την επικοινωνία στον γενικότερο επιχειρησιακό χώρο, καθώς και το ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας.
  • Διακρίνει τους κύριους άξονες ανάπτυξης του σύγχρονου στρατηγικού μάνατζμεντ
  • Διακρίνει τις βασικές αρχές στην διαχείριση των οργανωσιακών αλλαγών και της εταιρικής αναδιοργάνωσης με βάση στρατηγικούς στόχους
  • Αντιλαμβάνεται την σημασία της εισαγωγής και διάχυσης καινοτομιών, στα πλαίσια της οργανωσιακής κουλτούρας

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

•    Robins, P. & Judge T. (2018), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 2η έκδοση, Κριτική
•    Βακόλα Μ., Νικολάου Ι. (2019), ΄΄Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά΄΄, 2η έκδοση, ROSILI Εμπορική Εκδοτική Μ. ΕΠΕ
•    Χυτήρης Λ. (2017), ΄΄ Οργανωσιακή Συμπεριφορά΄΄ Εκδόσεις Μπένος
•    Τερζίδης, Κ., (2015), ''ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Στρατηγική Προσέγγιση'', 3η έκδοση, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική
•    Κέφης, Β., (2005), ''Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ'', 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική
•    Πετρίδου, Ε (2002), ''Διοίκηση-Μάνατζμεντ, μια Εισαγωγική Προσέγγιση΄΄, 2η έκδοση, Εκδ. Ζυγός, Αθήνα 2002.
•    Schermerhorn J.R., (2012),'' Εισαγωγή στο Management'', Εκδόσεις Πασχαλίδης

 Ξενόγλωσση

•    Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Mary Coulter (2017). Fundamentals of Management
•    Morris & Willey (1996). The Corporate Environment, Pitman Publishing Co.
•    Welford & Prescott (1996). European Business, 2nd edition, Pitman Publishing.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επιλεγμένα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά ( ενδεικτικά ):

•    Luthans F. & Youssef C. M (2007), Emerging Positive Organizational Behavior,   Journal of Management 33, τευχ. 3, σελ. 321-349
•    Meinert D. (2014), Manager΄s Influence, HR Managine
•    Zhang S. (2014), Impact of job Involvement on Organizational Citizens Behaviors in China, Journal of Business Ethics 12o, τευχ. 2, σελ. 165-174
•    Judge T. A. & Ilies R. (2004), Affect and Job Satisfaction: A Study of Their Relationship at Work and at Home, Journal of Applied Psychology 89, τεύχ. 89, σελ. 661- 673
•    Kennedy R. B. & Kennedy D. A.(2004), Using the Myers- Briggs Type Indicator in Career Counseling, Journal of Employment Counseling 41, τεύχ. 1, σελ. 38-44

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
preklitis@aua.gr
Ομότιμος Καθηγητής Ο Παναγιώτης Ρεκλείτης  είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος που εκπόνησε στο Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο