ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5102 - Μικροοικονομική θεωρία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
2.    Συμπεριφορά του καταναλωτή
3.    Προσφορά και ζήτηση
4.    Ελαστικότητες
5.    Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων
6.    Η ισορροπία στην τέλεια ανταγωνιστική αγορά
7.    Θεωρία κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο
8.    Θεωρία κόστους στη μακροχρόνια περίοδο
9.    Τέλειος ανταγωνισμός
10.    Μονοπώλιο και μονοψώνιο
11.    Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο
12.    Ανισότητα, φτώχεια και αναδιανομή εισοδήματος
13.    Τα οφέλη του εμπορίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων των οικονομικών μονάδων: καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η κατανομή των πόρων και η διανομή του εισοδήματος μεταξύ των οικονομικών μονάδων.
Από την πλευρά των καταναλωτών, εξετάζεται ποια προϊόντα θα επιλέξουν να καταναλώσουν, σε ποιες ποσότητες και πώς τελικά προκύπτει η καμπύλη ζήτησης. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, εξετάζεται ποια ποσότητα προϊόντος θα προσφέρουν για κάθε τιμή και πώς προκύπτει η καμπύλη προσφοράς. Οι δυο πλευρές μέσω του μηχανισμού της αγοράς ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες με χρήμα, που σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού διαμορφώνονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοεί τον τρόπο μεθοδολογικής προσέγγισης των φαινομένων του συγκεκριμένου κλάδου των οικονομικών, το θεωρητικό πλαίσιο των νόμων προσφοράς και ζήτησης, τη θεωρητική και πρακτικής διάσταση της αυτόματης ισορροπίας των αγορών και της αστάθειάς τους
• αναλύει τις ‘ορθολογικές’ επιλογές του καταναλωτή ο οποίος στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του
• αναλύει τις επιλογές των επιχειρήσεων κατά την παραγωγικής διαδικασία προσδιορίζοντας τις μεθόδους με τις οποίες μεγιστοποιούνται τα κέρδη τους
• προσεγγίζει και να αναλύει τη διάρθρωση των αγορών και του ανταγωνιστικού πλαισίου

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Παπαδόγγονας, Θ. (2017). Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική. Αθήνα: Τσότρας.
•    Krugman P., Wells R., Οικονομική – Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, (2019). Εκδόσεις: Πασχαλίδης
•    Bade R., Parmin M, Μικροοικονομική, (2018), Εκδόσεις: Rosili.
•    Arnoid R.  Μικροοικονομική, (2011), Εκδόσεις: Πασχαλίδης
•   
Ξενόγλωσση

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    American Economic Journal: Microeconomics
•    Foundations and Trends(R) in Microeconomics
•    Journal of Economic Behavior & Organization,
•    Studies in Microeconomics

- Σημειώσεις Διδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο