ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα - Χάρτης 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 • 6 Σχολές
 • 14 Τμήματα
 • 19 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • 8 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
 • 28 Συγκροτήματα Κτηρίων
 • 44 Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • 55 Αμφιθέατρα και Αίθουσες Διδασκαλίας
 • 13 Θερμοκήπια

Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών 

 • 5243 από το 1ο έως και το ν έτος
 • 7139 από το 1ο έως και το ν+2 έτος  
 • 13636 όλοι οι εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από το έτος εγγραφής, που δεν έχουν αποφοιτήσει
 
 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2018

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 7863
 • Ετεροαναφορές: 150.004
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 76
 • Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 4585
 • Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων: 27.760.000 €

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 • 656 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων 

 • 445 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Έρευνα

Σκοπός

Η έρευνα στο ΓΠΑ στοχεύει στη δημιουργία νέας γνώσης καθώς και στην πρακτική αξιοποίηση της υφιστάμενης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, της περιβαλλοντικής οικολογίας και της αγροτικής οικονομίας με απώτερο σκοπό την ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.  

Αντικείμενα εργασίας

Το έδαφος, η ατμόσφαιρα, οι υδάτινοι πόροι, οι μικροοργανισμοί, οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα αποτελούν τα αντικείμενα εργασίας της επιστημονικής κοινότητας του ΓΠΑ με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και διεργασιών, την ανάπτυξη, την καινοτομία και εν τέλει την αειφορία.

Μέσα υλοποίησης 

Ο συνδυασμός επιστημών όπως της γενετικής, της βιοτεχνολογίας, της φυτοπροστασίας, της υγιεινής, της φυσιολογίας, της διατροφής, της βιοπληροφορικής, των τεχνολογιών επεξεργασίας και βιοδιεργασίας, καθώς και της αγροτικής οικονομίας με εφαρμογή των κανόνων ορθής διαχείρισης και ορθών πρακτικών αποτελούν τα μέσα - εργαλεία υλοποίησης του παραπάνω στόχου.   

Διεπιστημονικότητα, συνεργασία και καινοτομία αποτελούν τρεις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν συνολικά την ερευνητική προσπάθεια που συντελείται στο  ΓΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούνται από τα μέλη της ακαδημαϊκής και της επιστημονικής του κοινότητας συνολικά, συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή αναγνώριση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο ΓΠΑ. 

Η χρηματοδότηση της έρευνας γίνεται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά επιστημονικά- ερευνητικά προγράμματα, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και από κληροδοτήματα, ενώ η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΓΠΑ. 

ΣΧΟΛΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

NEWSLETTER

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, ΤΚ 11855, Αθήνα
magnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο