ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Καλωσορίσατε στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Welcome to the Department of BiotechnologyΗλεκτρονικές Πύλες

Χρονολόγιο

 •   Πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδων  

  2020
  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
  Τον Νοέμβριο του 2019 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας / Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας / Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αξιολογήθηκε από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η οποία συνέταξε σχετική Έκθεση. Βάσει αυτής το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αποφάσισε την πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, με την επισήμανση ότι αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται από 29-05-2020 έως 28-05-2024.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές

  Χειμ. / Εαρ. 2023
  ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.
  Η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος από τους φοιτητές υλοποιείται μέσω του Συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας. Κάθε χρόνο διενεργείται ηλεκτρονική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Για την συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική αξιολόγηση, οι φοιτητές συνδέονται στην Ιστοσελίδα του Συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας του Ιδρύματος και προχωρούν στην αξιολόγηση σε καθορισμένη περίοδο του εξαμήνου.
 •  Διάλεξη Francis & George Ligler  

  2018
  Εκδήλωση απονομής τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα

Εγκαταστάσεις

NEWSLETTER

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην αξιοποίηση της εντυπωσιακής προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στις Βιολογικές και συναφείς επιστήμες, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο