ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Μυκητολογία-Μακρομύκητες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά περί μυκήτων. Βασικά στοιχεία μορφολογίας και ανατομίας. Αναπαραγωγή - πολλαπλασιασμός, φυσιολογία μυκήτων, ταξινόμηση. Κατηγορίες μακρομυκήτων. Ομάδες μακρομυκήτων σε δασικά και λιβαδικά οικοσυστήματα. Προστασία, οικολογική και οικονομική σημασία των μακρομηκύτων. Μανιτάρια της Ελλάδας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Κατανοήσει το πώς οι μύκητες εξαπλώνονται και κυριαρχούν στα δασικά οικοσυστήματα
● Κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ μυκήτων και των διαφορετικών συνομοταξιών της πανίδας
● Κατανοήσει το πώς οι μύκητες συντελούν στη διατήρηση της δασικής οικολογίας
● Αναγνωρίσει βασικά είδη μυκήτων που απαντώνται σε δασικές και άλλες περιοχές
● Κατανοήσει το πώς οι μύκητες συνδέονται και προκαλούν παθολογικές καταστάσεις σε είδη της δασικής πανίδας.

Βιβλιογραφία

1. Diamandis, S. and Perlerou, C., 2001. The mycoflora of the chestnut ecosystems in Greece. Forest Snow and Landscape Research, 76(3), pp.499-504.
2. Ouzouni, P.K., Petridis, D., Koller, W.D. and Riganakos, K.A., 2009. Nutritional value and metal content of wild edible mushrooms collected from West Macedonia and Epirus, Greece. Food Chemistry, 115(4), pp.1575-1580.
3. Αθανασίου Ζ.Θ., 2010. Μανιτάρια Οδηγός αναγνώρισης για 642 Είδη. Εκδόσεις Ψυχογιός
4. Κελτεμίδης, Δ.Θ., 1990. Τα μανιτάρια του βουνού και του κάμπου. Εκδόσεις Ψυχογιός
5. Ντινόπουλος, Θ., 2010. Μανιτάρια, Ο θαυμαστός αυτός κόσμος, ο μικρός ο μέγας. Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
6. Παντίδου, Μ., 1997. Μανιτάρια από τα Ελληνικά Δάση. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
7. Παπαδημητριου, Α. 2014. Μανιτάρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Άγγελος Παπαδημητρίου
8. Ταβουλτσίδη, Α.Α., 2015. Επεξεργασία εδώδιμων μανιταριών βασιδιομυκήτων και ασκομυκήτων.

Διδάσκοντες

22370-25063
palaiologou@aua.gr
Ο Δρ. Παλαιολόγος Παλαιολόγου είναι Γεωγράφος με διδακτορικό στον τομέα της συμπεριφοράς […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο