ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Ερευνητική Μεθοδολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έλεγχος και εύρεση βιβλιογραφίας. Σχεδιασμός και δομή εργασίας. Παρακολούθηση εισηγήσεων από προσκεκλημένους ερευνητές για θέματα σχετικά με τη Δασολογία και το φυσικό περιβάλλον. Συγγραφή εργασιών και προφορική και γραπτή παρουσίαση. Συζήτηση επί των παρουσιαζόμενων από τους φοιτητές εργασιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Να συγγράφει μια επιστημονική εργασία .
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες για την παρουσίαση μιας εργασίας με διάφορους τρόπους • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κώστας Ζαφειρόπουλος 2015 "Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;" Εκδόσεις Κριτική Α.Ε Αθήνα
ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ 2017 "ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ " ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε Θεσσαλονίκη
Τα επιπλέον συγγράμματα που χρησιμοποιούν οι φοιτητές /τριες ποικίλουν ανάλογα του θέματος της εργασίας τους αναζητούνται είτε στη βιβλιοθήκη του Τμήματος είτε στις ατομικές βιβλιοθήκες των καθηγητών του Τμήματος.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● International Journal of Research & Review
● Innovative research and development
● Journal of Business & Economic Research

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο