ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Βοτανική (Γεωβοτανική)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Φυτογεωγραφία, ενδημικά είδη, εξάπλωση ειδών, ιστορία της δασικής βλάστησης, διάκριση των ζωνών βλάστησης. Γενικές αρχές της φυτοκοινωνιολογίας, συνταξινόμηση της δασικής βλάστησης, συνχωρολογία, τύποι οικοτόπων και εφαρμογές στην πράξη. Λήψη δειγματοληπτικών επιφανειών στην ύπαιθρο, ανάλυση και συνταξινόμηση μονάδων βλάστησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• διακρίνει τις ζώνες βλάστησης και βασικές διαπλάσεις βλάστησης,
• κάνει δειγματοληψίες, να διακρίνει μονάδες βλάστησης, να κάνει συνταξινόμηση και να διακρίνει τύπους οικοτόπων και
• να συμμετέχει σε έρευνες βλάστησης και τύπων οικοτόπων κλπ.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Φοίτος Γ.Δ. & Καμάρη Α.Γ. 2009. Μαθήματα Γεωβοτανικής. Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πατρών.
Αθανασιάδης Ηρ. Ν. 1986. Δασική Φυτοκοινωνιολογία. Εκδόσεις Γιαχούδης-Γιαπούλης.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Phytologia Balcanica, Botanica Serbica, Options Méditerranéennes, Ecologia Mediterranea, Journal of Vegetation Science, Journal of Environmental Biology, Plant Sociology, Hacquetia, Phytocoenologia, Biodiversity & Ecology

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο