ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασική Βοτανική (Γεωβοτανική)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Φυτογεωγραφία, ενδημικά είδη, εξάπλωση ειδών, ιστορία της δασικής βλάστησης, διάκριση των ζωνών βλάστησης. Γενικές αρχές της φυτοκοινωνιολογίας, συνταξινόμηση της δασικής βλάστησης, συνχωρολογία, τύποι οικοτόπων και εφαρμογές στην πράξη. Λήψη δειγματοληπτικών επιφανειών στην ύπαιθρο, ανάλυση και συνταξινόμηση μονάδων βλάστησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• διακρίνει τις ζώνες βλάστησης και βασικές διαπλάσεις βλάστησης,
• κάνει δειγματοληψίες, να διακρίνει μονάδες βλάστησης, να κάνει συνταξινόμηση και να διακρίνει τύπους οικοτόπων και
• να συμμετέχει σε έρευνες βλάστησης και τύπων οικοτόπων κλπ.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Φοίτος Γ.Δ. & Καμάρη Α.Γ. 2009. Μαθήματα Γεωβοτανικής. Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πατρών.
Αθανασιάδης Ηρ. Ν. 1986. Δασική Φυτοκοινωνιολογία. Εκδόσεις Γιαχούδης-Γιαπούλης.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Phytologia Balcanica, Botanica Serbica, Options Méditerranéennes, Ecologia Mediterranea, Journal of Vegetation Science, Journal of Environmental Biology, Plant Sociology, Hacquetia, Phytocoenologia, Biodiversity & Ecology

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο