ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Webinar on fuel management for wildfire risk reduction and nature conservation

Ημ/νια Ανάρτησης: 18-04-2024
Kατηγορία:

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Firelogue διοργανώνεται ένα διεθνές σεμινάριο με τίτλο "Fuel management for wildfire risk reduction and nature conservation".

Το θέμα είναι πολύ σύγχρονο και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να το παρακολουθήσει διαδικτυακά μετά από δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/A8sYUQrKjp

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο