ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Έναρξης  Πρακτικής Άσκησης των Δασοπόνων

Ημ/νια Ανάρτησης: 30-03-2024
Kατηγορία:

Έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας & ΔΦΠ, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στην λήψη και εξέταση αιτήσεων για έναρξη Πρακτικής Άσκησης των Δασοπόνων. Με το πέρας αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο