ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Ενημέρωση για Υποτροφίες και  Δωρεάν  Μαθήματα στις Η.Π.Α.

Ημ/νια Ανάρτησης: 13-11-2023
Kατηγορία:

A. Στον παρακάτω σύνδεσμο γίνεται αναφορά σε Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών στο Πρόγραμμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με τίτλο “AMBASSADORS FUND FOR SUMMER WORK TRAVEL (SWT) SCHOLARSHIP” για το καλοκαίρι του 2024: https://greenheartexchange.org/professional-exchange/ambassador-scholarship-fund/#/tab/U.S.%20Mission%20to%20Greece.
Το Ambassadors Fund for Summer Work Travel (SWT)  είναι ένα πρόγραμμα του State Department που αφορά σε Έλληνες φοιτητές. Στόχος του προγράμματος είναι η εμπειρία σε διάφορες εργασίες και η επαφή με την αμερικανική κοινωνία. Θα δοθούν υποτροφίες σε 20 φοιτητές για περίοδο έως τεσσάρων μηνών το καλοκαίρι του 2024, για να εργαστούν προσωρινά σε διάφορες εργασίες (το πιο πιθανό είναι όχι σχετικές με το αντικείμενό τους) στο λεγόμενο entry level. Οι φοιτητές θα διαμένουν σε φοιτητικές εστίες έναντι μικρού ποσού, τα εισιτήρια και η ασφάλεια υγείας τους καλύπτονται από το πρόγραμμα, και θα παίρνουν έναν μικρό μισθό ανάλογα με τις ώρες εργασίας στη διάρκεια της εβδομάδας. Το ελάχιστο των ωρών εργασίας είναι 20 ώρες την εβδομάδα.
Ο σχετικός σύνδεσμος με πληροφορίες και την φόρμα αίτησης για την Ελλάδα είναι: https://greenheartexchange.org/professional-exchange/ambassador-scholarship-fund/#/tab/U.S.%20Mission%20to%20Greece
Καλούνται οι φοιτητές να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, να ενημερωθούν μέσω του παραπάνω συνδέσμου για τους όρους και τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.
Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία οι φοιτητές που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα  Ευγενία Διατσίγκου στο email: diatsigkoue@state.gov

B. Τα 123 free courses στο Harvard University, όπως εμφανίζονται στον σύνδεσμο: https://pll.harvard.edu/catalog?price%5B1%5D=1&max_price=&date%5B1%5D=1&start_date=&keywords

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο