ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα - Χάρτης 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 • 6 Σχολές
 • 14 Τμήματα
 • 19 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • 8 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
 • 28 Συγκροτήματα Κτηρίων
 • 44 Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • 55 Αμφιθέατρα και Αίθουσες Διδασκαλίας
 • 13 Θερμοκήπια

Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών 

 • 5243 από το 1ο έως και το ν έτος
 • 7139 από το 1ο έως και το ν+2 έτος  
 • 13636 όλοι οι εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από το έτος εγγραφής, που δεν έχουν αποφοιτήσει
 
 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2018

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 7863
 • Ετεροαναφορές: 150.004
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 76
 • Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 4585
 • Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων: 27.760.000 €

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 • 656 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων 

 • 445 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Κοινότητας Στρεφίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 

Ο  Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος,  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Στρεφίου, κ. Αθανασία Κούρβα, υπέγραψαν  τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 στην Πρυτανεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με  σκοπό,  μέσω κοινών δράσεων,  να συμβάλλουν,  στους νέους ρόλους της γεωργίας, όπως η παραγωγή, η μεταποίηση, η εμπορία και οι υπηρεσίες,  οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη και μαζί με τα νέα μέσα όπως η βιοτεχνολογία, οι αυτοματισμοί, τα  βιολογικά συστήματα, οι τεχνολογίες διαδικτύου κλπ, να διασφαλίσουν την αύξηση της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων, πάντα με μια παραγωγική διαδικασία που σέβεται το περιβάλλον. Το παρόν Πρωτόκολλο έχει διάρκεια πέντε  ετών με δυνατότητα παράτασης.

Ο  Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος,  τόνισε ότι «Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την υπερεκατονταετή ιστορία του και την πανελλήνια εμβέλεια των δράσεων του, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής αγροτικής κοινωνίας με όλα τα πρόσφορα μέσα, αξιοποιώντας ιδιαίτερα την τεχνογνωσία παροχής γεωργικών συμβουλών».

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας Στρεφίου, κ. Αθανασία Κούρβα, ανέφερε ότι  «Το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων  της περιοχής μας ασχολείται με τον αγροτικό τομέα. Αυτό καθιστά την αγροτική δραστηριότητα, κρίσιμης σημασίας για το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Η σημαντικότητα του αγροτικού τομέα για την τοπική οικονομία,  μας οδηγεί, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ανάληψη  πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως αυτή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο  να  ενισχυθούν  τα τοπικά πλεονεκτήματα  και να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες για την τοπική κοινωνία».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανοίγει καινούριους ορίζοντες και θέτει γερά θεμέλια για δράσεις  όπως είναι:

 • Η εγκαθίδρυση συνεργασίας σε όλους τους τομείς, όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία και την γνωσιακή ανάπτυξη και των   δύο κοινοτήτων.
 • Η συμμετοχή και των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης -ενημέρωσης, εκπαίδευσης κατάρτισης και έρευνας, στο βαθμό που είναι εφικτό με βάση τους κείμενους κανόνες.
 • Η συνεργασία- δικτύωση μεταξύ των  επιμέρους μονάδων, γραφείων ή επιτροπών των δύο φορέων και η από κοινού  αξιοποίηση   υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.
 • Η διαμόρφωση πλαισίου που θα  ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού  ενδιαφέροντος.
 • Η υποβολή κοινών Ερευνητικών Προτάσεων.
 • Η οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης -κατάρτισης και πληροφόρησης- ενημέρωσης (π.χ. Workshops, Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, κλπ), με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.
 • Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, από κοινού.

NEWSLETTER

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, ΤΚ 11855, Αθήνα
magnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο