ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5902 - Μάρκερτινγκ Υπηρεσιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Έννοια των υπηρεσιών και η σημασία τους στην ελληνική οικονομία 2. Τα συστήματα ταξινόμησης των υπηρεσιών 3. Ποιότητα υπηρεσιών 4. Εξυπηρέτηση πελατών 5. Διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα και η οπτική του μάρκετινγκ 6. Ο ρόλος της οργάνωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης στη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη 7. Διοίκηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 8. Τιμολόγηση υπηρεσιών 9. Στρατηγικές επικοινωνίας 10. Επικοινωνιακή καμπάνια 11. Στρατηγικές διαπραγμάτευσης 12. Διοίκηση διανομής για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 13. Μάρκετινγκ βιομηχανικών υπηρεσιών Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο και οι πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ στον τομέα αυτό αναπτύσσονται ταχύτατα και εξελίσσονται συνεχώς. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών συγκριτικά με το μάρκετινγκ των προϊόντων. Στην συνέχεια να αντιληφθούν τις επιπτώσεις του μάρκετινγκ στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Απώτερος σκοπός είναι να εντρυφήσουν στις πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ. Ξεκινώντας από την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών θα μάθουν πώς αυτά επηρεάζουν βασικά στρατηγικά ζητήματα στις υπηρεσίες. Θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας, την αριστεία στις υπηρεσίες, τη σημασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τη σημασία του χώρου παροχής της υπηρεσίας, τις διαδικασίες παραγωγής της υπηρεσίας. Επίσης θα μελετηθούν θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική τοποθέτηση και την επικοινωνία, την τιμολόγηση των υπηρεσιών και τη δημιουργία και διαχείριση μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Γούναρης, Σ. & Καραντινού Κ. (2014), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εκδόσεις Rosili. • Αυλωνίτης, Γ., Τσιότσιου, Ρ. & Γούναρης Σ. (2015), Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Broken Hill Publishers Ξενόγλωσση • Fisk, Raymond P., Grove, Stephen J. & John, Joby (2013), Services Marketing Interactive Approach, Fourth Edition, Southwestern Cengage Learning. • Lovelock, C. H. & Wirtz, J. (2007), Services Marketing: People, Technology, Strategy, Sixth Edition, Pearson, Prentice-Hall. • Wirtz, Jochen, Chew, Patricia & Lovelock, Christopher (2012), Essentials of Services Marketing, Second Edition, Pearson Education. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Journal of Services Marketing • Journal of Professional Services Marketing • Journal of Financial Services Marketing -Σημειώσεις Διδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο