ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5811 - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Παγκοσμιοποίηση και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον 3. Η έννοια της καινοτομίας 4. Καινοτομία στην ΕΕ και επιδόσεις του ελληνικού συστήματος καινοτομίας 5. Η έννοια της επιχειρηματικότητας 6. Επιχειρηματική πρόκληση και επιχειρηματική κουλτούρα 7. Δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 8. Η σχέση της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με την εφοδιαστική αλυσίδα 9. Έξυπνη (ευφυής) εφοδιαστική αλυσίδα 10. Ο ρόλος του τομέα της εφοδιαστικής στην ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας 11. Διαμόρφωση και εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:
• να εξετάσει τις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας εστιάζοντας με εφαρμογές στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.
• να αναλύσει τις διαστάσεις, το νομικό πλαίσιο και τις μορφές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
• να αναδείξει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη σύνταξη σχετικών σχεδίων και προτάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• εξηγεί τη σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
• περιγράφει τις διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.
• διακρίνει ευκαιρίες σε διάφορες αγορές και διάφορους κλάδους.
• αξιολογεί το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών.
• σχεδιάζει τον οδικό χάρτη εφαρμογής των αποφάσεων.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Bessant, J. & Tidd, J. (2016). Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. • Πιπερόπουλος, Π.Γ. (2008). Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και business clusters. Αθήνα: Σταμούλη. • Χατζηκωνσταντίνου, Γ.Θ. & Γωνιάδης, Η.Ι. (2009). Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Αθήνα: Δαρδανός. Ξενόγλωσση • Carrizo Moreira, A., Ferreira, L.M.D.F. & Zimmermann, R.A. (2018). Innovation and Supply Chain Management. Berlin: Springer. • Lee, W.B. (2012). Creating Entrepreneurial Supply Chains: A Guide for Innovation and Growth. Plantation, Florida: J. Ross. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Entrepreneurship Theory and Practice • Journal of Global Entrepreneurship Research • Strategic Management Journal -Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
ptrivel@aua.gr
Ο Δρ Π. Τριβέλλας είναι Καθηγητής στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), εσωτερικό μέλος […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο