ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5810 - Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κυκλική Οικονομία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Δραστηριότητες αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 3. Εναλλακτικά κανάλια 4. Σύγκριση δικτύων πρόσθιας και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 5. Ο ρόλος του σχεδιασμού προϊόντος 6. Ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών 7. Διαχείριση επιστροφών 8. Συσκευασία και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 9. Ο ρόλος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 10. Δευτερογενείς αγορές 11. Διάθεση στο περιβάλλον 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• εξετάσει τις ροές υλικών προϊόντων που έχουν ολοκληρώσει τον χρήσιμο κύκλο ζωής τους.
• αναλύσει τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους επιχειρήσεις και οργανισμοί.
• εξετάσει τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.
• εξετάσει τις ομοιότητες και τις διαφορές με την πρόσθια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τη δυνατότητα συνεργειών, προκειμένου να δημιουργηθούν εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόγχου.
• αναδείξει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της αντίστροφης εφοδιαστικής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• εξηγεί τη σημασία των αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων.
• περιγράφει τις εναλλακτικές επιλογές δικτύων αντίστροφης εφοδιαστικής.
• αναπτύσσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. και της απόδοσης των διευρυμένων εφοδιαστικών αλυσίδων.
• συνθέτει τις απαιτήσεις πρόσθιων και αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων.
• σχεδιάζει διευρυμένες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Μαλινδρέτος, Γ. (2015). Εφοδιαστική αλυσίδα, logistics και εξυπηρέτηση πελατών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ξενόγλωσση • Dyckhoff, H., Lackes, R. & Reese, J. (2013). Supply Chain Management and Reverse Logistics. Berlin: Springer. • Gupta, S.M. (2016). Reverse Supply Chains: Issues and Analysis. Boca Raton, Florida: CRC Press. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • International Journal of Production Research • Journal of Cleaner Production • Journal of Operations Management -Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
foivos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα, με έμφαση στην Αγροδιατροφή» Ο Φοίβος Αναστασιάδης […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο