ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5801 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Γενικά - Απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001
 • Κοινά σημεία των απαιτήσεων των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης,
 • Διαφορές των απαιτήσεων των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης,
 • Κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων,
 • Μέτρα ελέγχου των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων
 • Τρόπος κατηγοριοποίησης των μέτρων ελέγχου σε Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
 • Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα και Προαπαιτούμενα Προγράμματα,
 • Βασικές αρχές του HACCP,
 • Σχέδιο HACCP,
 • Απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000,
 • Απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001
 • Απαιτήσεις του προτύπου EMAS,
 • Απαιτήσεις των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής (Agro, Eurepgap, Globalgap).
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  Στο μάθημα αναπτύσσονται και επεξηγούνται με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001, τα κοινά σημεία καθώς και οι διαφορές των απαιτήσεων των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης, οι κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων, τα μέτρα ελέγχου των κινδύνων αυτών, ο τρόπος κατηγοριοποίησης των μέτρων ελέγχου σε Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα και Προαπαιτούμενα Προγράμματα, οι βασικές αρχές του HACCP, το σχέδιο HACCP, οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001 και EMAS, καθώς και οι απαιτήσεις των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής (Agro, Eurepgap, Globalgap).

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  α) να αποκωδικοποιούν το πρότυπο ISO 9001 και να αναπτύσσουν και να εγκαθιστούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001,

  β) να διακρίνουν μέτρα ελέγχου κινδύνων ασφάλειας τροφίμων, 

  γ) να κατηγοριοποιούν τα μέτρα ελέγχου κινδύνων ασφάλειας τροφίμων σε Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα και Προαπαιτούμενα Προγράμματα,

  δ) να συντάσσουν ένα σχέδιο HACCP,

  ε) να αποκωδικοποιούν το πρότυπο ISO 22000 και να αναπτύσσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000,

  ζ) να αποκωδικοποιούν τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS και να αναπτύσσουν και να εγκαθιστούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS,

  η) να αναπτύσσουν και να εγκαθιστούν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής με βάση τις κοινές απαιτήσεις των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης (Agro, Eurepgap, Globalgap),

  θ) να αναπτύσσουν και να εγκαθιστούν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, με βάση τις κοινές απαιτήσεις των διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης και

  ι) να αξιολογούν ευρήματα επιθεωρήσεων, ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης.

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, 8η Εκδοση, Goetsch L. David – Stanley B. Davis, Γεώργιος Μποχώρης (επιμέλεια), ISBN: 978-960-418-690-7, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • ISO 9000:2000, Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Σ., Κούρτης Λάζαρος, ISBN: 960-351-436-5, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
 • Αρβανιτογιάννης Ι. και Τζούρος Ν. (2006), “Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000”, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., ISBN 960-351-651-1
 • Ξενόγλωσση

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Operations and Production Management
 • International Journal of Quality and Reliability Management
 • International Journal of Productivity and Performance Management
 • The TQM Journal
 • Total Quality Management and Business Excellence
 • Food Control
 • Food Policy
 • British Food Journal
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο