ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5708 - Ειδικές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγικά περί τουρισμού
 • Οι διαστάσεις του Τουριστικού φαινομένου
 • Βασικά κίνητρα της τουριστικής μετακίνησης
 • Φραγμοί της Τουριστικής μετακίνησης
 • Κύκλος ζωής Ελληνικού Τουριστικού Προιόντος
 • Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού – Εισαγωγή στην έννοια του Εναλλακτικού τουρισμού
 • Βιοτεχνικός Τουρισμός
 • Κοινωνικός Τουρισμός – Περιηγητικός Τουρισμός
 • Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας – Ιαματικός τουρισμός – Θρησκευτικός Τουρισμός
 • Τουρισμός Υγείας- Τουρισμός ευεξίας
 • Αθλητικός Τουρισμός
 • Αγροτουρισμός
 • Τουρισμός Υπαίθρου και τουρισμός σε οργανωμένα χωριά ειδικού τύπου
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  οι σπουδαστές θα κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στην διαμόρφωση του χώρου/πλαισίου ανάπτυξης, όχι μόνον του εναλλακτικού και μαζικού τουρισμού, αλλά και ως κύριου ρυθμιστή μίας σειράς ποιοτικών κυρίως κριτηρίων που επηρεάζουν την οργάνωση και την λειτουργία τόσο του τόπου υποδοχής, όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του Εναλλακτικού τουρισμού και το περιεχόμενο του 
  • Κατανοεί τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Εναλλακτικού τουρισμού και αειφόρου ανάπτυξης 
  • Κατανοεί τον πολιτισμό ως ποιοτικό παράγοντα του τουριστικού κυκλώματος 
  • Κατανοεί τις δυνατότητες και τους τύπους σχεδιασμού του Εναλλακτικού τουρισμού 
  • Κατανοεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης του Εναλλακτικού τουρισμού 
  • Κατανοεί το management των επιχειρήσεων Εναλλακτικού τουρισμού 
  • Κατανοεί το marketing του Εναλλακτικού τουρισμού

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Εναλλακτικές και Ειδικές μορφές τουρισμού, Σωτηριάδης Μάριος, Φαρσάρη ιωάννα, Εκδόσεις INTERBOOKS
 • Επαγγελματικός Τουρισμός, Οργάνωση Συνεδρίων, Κραβαρίτης Κωστας, Εκδόσεις INTERBOOKS
 • Εισαγωγή στον Επαγγελματικό τουρισμό, Λαζανά φιλιώ, Εκδόσεις INTERBOOKS
 • Ξενόγλωσση

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  Ώρες γραφείου/Ώρες υποδοχής φοιτητριών/φοιτητών: Δευτέρα 11:00-13:00 και Τρίτη 11:00-13:00 (τηλ. 2262022569)
  amertzanis@aua.gr
  Ο Αριστείδης Κ. Μερτζάνης, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο