ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5707 - Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Για τα κυριότερα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εξετάζονται τα εξής:

Βοτανική ταξινόμηση, προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας. Μορφολογία. Προσαρμοστικότητα (Περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες), καλλιεργητική τεχνική (κατεργασία εδάφους, σπορά, μεταφύτευση, δημιουργία μοσχευμάτων, λίπανση, άρδευση, αντιμετώπιση ζιζανίων, συγκομιδή, μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις). Τρόποι παραλαβής των αιθέριων ελαίων και προσδιορισμός των δραστικών συστατικών των αιθέριων ελαίων. Εξετάζονται επίσης οι επιδράσεις των δραστικών ουσιών και των δηλητηριωδών ουσιών που περιέχουν στον άνθρωπο.

Παράλληλα, παρατίθενται λεπτομερή δεδομένα για τους διάφορους τρόπους εκχύλισης και τα είδη των αρωματικών εκχυλισμάτων, καθώς και επιπλέον στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις των διεθνών αγορών.

Τέλος μελετάται η δυνατότητα οργάνωσης γεωργικών μονάδων καλλιέργειας και μεταποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά που εξετάζονται είναι τα εξής:

 • Ρίγανη - Θυμαρι - Ματζουράνα
 • Τσάϊ του βουνού
 • Μελισσόχορτο - Μέντα
 • Βασιλικός
 • Λεβάντα
 • Φασκόμηλο
 • Κρίταμο
 • Υπέρικο - Καλένδουλα
 • Χαμομήλι
 • Γλυκάνισος-Δενδρολίβανο –Μάραθος
 • Αρτεμισία-Αχιλλέα-Βαλεριάνα
 • Κρόκος
 • Κορίανδρος-Κύμινο
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ομαδικές ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει ως σκοπό οι φοιτητές να εξοικειωθούν με ειδικές γνώσεις που αφορούν  στην τεχνική καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, στις δραστικές ουσίες των αιθερίων ελαίων, στις απαιτήσεις της αγοράς, στη βοτανική περιγραφή, τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και στην προσαρμοστικότητά τους, στις ποικιλίες, στους τρόπους παραλαβής και στις βιομηχανικές χρήσεις των αιθέριων ελαίων και των αρωματικών ουσιών, καθώς και  στην τεχνολογική επεξεργασία και εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζει τα πιο σημαντικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας, καθώς και τις ιδιότητες και χρήσεις τους
  • κατανοεί τον τρόπο λειτουργία τους και τις διαθέσιμες τεχνικές για την αξιοποίησή τους
  • εφαρμόζει τεχνικές, τόσο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, όσο και από τη συγκομιδή και μετά που να αποσκοπούν στη λήψη υψηλών αποδόσεων σε αιθέριο έλαιο με χημειοτυπικά
  • διακρίνει χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των αγορών

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Δόρδας, Χ. (2012). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Θεσσαλονίκη.
 • Κατσιώτης, Σ.Θ. & Χατζοπούλου, Π.Σ. (2015). Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια. Εκδόσεις Κυριακίδη.
 • Ξενόγλωσση

 • Mattias, A. & Laisne, N. (2017). Medicinal plants: Production, Cultivation and Uses. Nova Science Publishers.
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Industrial Crops and Products
 • Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
 • Phytochemistry
 • Journal of Ethnopharmacology
 • 5 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο