ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5611 - Αγγλικά VI

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • The Receiving of Goods and Materials, Quiz, Warehousing Operations Glossary
 • Fixed Costs vs Variable Costs in Transportation Operations, Incoterms, Transportation Operations Glossary
 • A. International Trade B. Incoterms C. CIF vs. FOB: An Overview – what is the difference? Chapter 4: A. Board Meetings and Committees B. Making the Supply Chain Greener C. Six Professions in the Logistics Industry D. Managing Changes in Demand
 • Invoices - Inventory Terns and Vocabulary Exercises, Revision Test items
 • A. Supply Chain Distribution Glossary B. Shipping Instructions – Bill of Sale C. Temperature controlled goods and perishables D. Packing List E. Placing an order on the telephone F. The Cross- docking technique in Logistics G. Warehouse Robotics H. E2E Logistics Solutions I. What is E2E (end-to-end) in Supply Chain Management? J. Text (E2E Services ad)
 • A. The Aims of Logistics B. What Are the Goals / Objectives of Logistics Management? C. Supply Chain Management (SCM) D. What is Production Logistics? E. Pick(ing) List Guide [κατάλογος συλλογής αποθήκης]
 • A. Documentation B. Terms of Payment C. Terms of Payment in International Trade D. Shipping Goods E. Continuous Replenishment
 • A. Supply Chain B. Planning and Arranging Transportation C. Business Language Functions D. Transportation Today
 • A. Warehousing Today B. Outsourcing of Logistics Services C. New Trends in Third-Party Logistics D. Specificity – language / expressions E. Layers of Logistics
 • A. Logistics in different parts of the world B. The History of Transportation C. April 2021 D. Lean Inventory
 • A. Top 10 Supply Chain and Logistics Technology Trends in 2020 B. Challenges Faced by Logistics Managers in 2021 C. Top challenges facing logistics managers D. Other challenges Logistics Managers face every day, E. Common Logistics Problems and How to Solve Them F. Five Daily Problems Logistics Managers Contend with G. Problem solving - The mark of an independent employee Η. What Kind of Problems Typically Arise in a Professional Context? - How to Improve Problem-Solving Skills Ι.‘AXA’ creates a development path for transversal skills J. Logistics Multiple Choice test / problem items
 • General Revision Exercises
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Παραλαβή υλικών / ειδών, Πάγιες / Μεταβλητές δαπάνες, Διεθνείς εμπορικοί όροι – INCOTERMS, Διεθνές Εμπόριο, Επιτροπές, Συνεδριάσεις ΔΣ, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση μεταβολών της Ζήτησης, Διανομή, Αναλώσιμα είδη, Κατάλογος Συσκευασίας, Τηλεφωνικές Παραγγελίες, Ρομποτική Οργάνωση Αποθήκης, Κατάλογος Συλλογής Αποθήκης, Όροι πληρωμής, Συνεχής αναπλήρωση αποθέματος, Προγραμματισμός μεταφορών, Λιτό απόθεμα, Προκλήσεις και συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπεύθυνοι Εφοδιαστικής και πώς επιλύονται) στα Αγγλικά.
  • Να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα παραπάνω θέματα με πολλές γλωσσικές ασκήσεις (Πολλαπλής Επιλογής, Αναγνώρισης του σφάλματος και Συμπλήρωσης προτάσεων) και σχετικά κείμενα στα Αγγλικά
  • Να εισάγει και να καταρτίσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην γλώσσα των Επιχειρήσεων
  • Να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις ήπιες / οριζόντιες δεξιότητες, και ειδικότερα την δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Να αναπτύξει / βελτιώσει την δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων των φοιτητών και φοιτητριών

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Παραλαβή υλικών / ειδών, Πάγιες / Μεταβλητές δαπάνες, Διεθνείς εμπορικοί όροι – INCOTERMS, Διεθνές Εμπόριο, Επιτροπές, Συνεδριάσεις ΔΣ, Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση μεταβολών της Ζήτησης, Διανομή, Αναλώσιμα είδη, Κατάλογος Συσκευασίας, Τηλεφωνικές Παραγγελίες, Ρομποτική Οργάνωση Αποθήκης, Κατάλογος Συλλογής Αποθήκης, Όροι πληρωμής, Συνεχής αναπλήρωση αποθέματος, Προγραμματισμός μεταφορών, Λιτό απόθεμα, Προκλήσεις και συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπεύθυνοι Εφοδιαστικής και πώς επιλύονται) στα Αγγλικά.
  • Έχει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας των Επιχειρήσεων, της Εφοδιαστικής και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπως εκφράζεται και χρησιμοποιείται στα Αγγλικά.
  • Να έχει μια σφαιρική εικόνα της έννοιας των οριζόντιων δεξιοτήτων σε σχέση με τις τεχνικές / θεωρητικές δεξιότητες.
  • Να έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ελληνική ‘Achieve TOEIC’ A. Betsis, Betsis Publications

 • Ξενόγλωσση ‘Cracking the TOEIC’ E. Rolins, Random House, London

 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου / όρων Εφοδιαστικής και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων.

 • 2 Ώρες Εβδομαδιαίως
   0 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο