ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5602 - Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 2. Τα εμπλεκόμενα μέρη στις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες (μέρος Α)
 3. Τα εμπλεκόμενα μέρη στις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες (μέρος Β)
 4. Ζητήματα πολιτικής
 5. Διάρθρωση της αγοράς
 6. Διεθνές εμπόριο
 7. Αλυσίδα αξίας (μέρος Α)
 8. Αλυσίδα αξίας (μέρος Β)
 9. Τυπολογίες εφοδιαστικών αλυσίδων σε διάφορες κατηγορίες αγροδιατροφικών προϊόντων
 10. Διαχείριση κινδύνου
 11. Μελλοντικές τάσεις
 12. Μελέτες περίπτωσης
 13. Ειδικά θέματα
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

 • Να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες και τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων.
 • Να εξετάσει τις κύριες τάσεις και καλύψει πτυχές της γεωργίας, της βιομηχανίας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, του εμπορίου, της τροφοδοσίας και της κατανάλωσης.
 • Να αναλύσει ζητήματα πολιτικής, διάρθρωσης της αγοράς και διεθνούς εμπορίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφει τη δομή και τα συστατικά των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων
 • κατανοεί  τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων
 • αναγνωρίζει τα εμπλεκόμενα μέρη στις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες
 • εξηγεί τις ιδιαιτερότητες των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων

αξιολογεί τους οδηγούς που διαμορφώνουν την αγορά

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ελληνική
• Aurier, P. & Sirieix, L. (2019). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Αθήνα Προπομπός.
• Καμενίδης, Χ. (2018). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
• Μαλινδρέτος, Γ. (2015). Εφοδιαστική αλυσίδα, logistics και εξυπηρέτηση πελατών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Ξενόγλωσση
• Iakovou, E., Bochtis, D., Vlachos, D. & Aidonis, D. (2016). Supply Chain Management for Sustainable Food Networks. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
• Information Resources Management Association (2016). Agri-Food Supply Chain Management. Hershey, Pennsylvania: IGI Global.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Supply Chain Management: An International Journal
• Food Policy
• International Food and Agribusiness Management Review
• Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies
• Journal of Cleaner Production
Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
foivos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα, με έμφαση στην Αγροδιατροφή» Ο Φοίβος Αναστασιάδης […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο