ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5601 - Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ψηφιακό μάρκετινγκ και ψηφιακή οικονομία
 2. Ψηφιακός πελάτης –εμπειρία πελάτη – χάρτης ταξιδιού πελάτη
 3. Συμμόρφωση του ψηφιακού μάρκετινγκ στο γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
 4. Τεχνικές ανάπτυξης & προβολής Ψηφιακού Μάρκετινγκ
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής παρουσίας
 6. Στρατηγική́ content marketing και ανάπτυξη περιεχομένου
 7. Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης – SEO
 8. Search advertising / pay per click
 9. Κοινωνικά μέσα ΜΚΤ - social media MKT
 10. Mοbile marketing & APPS
 11. Αναλυτική ψηφιακού μάρκετινγκ και διαδίκτυο
 12. Νευρομάρκετινγκ / Neuromarketing - eye tracking
 13. Καινοτόμα μοντέλα Ψηφιακού Μάρκετινγκ
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν τι είναι το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιστοποιήσουν την εκστρατεία μάρκετινγκ αξιοποιώντας τις προκλήσεις, τεχνικές και εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Ο συνδυασμός των ΤΠΕ & ψηφιακών τεχνολογιών και των ποικίλων δυνατοτήτων τους οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών που έρχονται να εμπλουτίσουν και να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική, την πολιτική ανάπτυξης και το μίγμα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • εστιάσουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνικών ανάπτυξης και προβολής του Ψηφιακού Μάρκετινγκ
 • διακρίνουν τους διαφόρους τύπους online advertising
 • κατανοήσουν τους τρόπους εφαρμογής των διαφόρων τύπων ψηφιακής προβολής
 • διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των banners, popups, text-ads, flash ads & rich media διαφήμισης, 3D Visualization, advertorials, native διαφήμισης, online χορηγιών
 • κατανοήσουν τη Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης SEO/SEM 
 • διαχειριστούν καμπάνια μάρκετινγκ επί πληρωμή σε μηχανές αναζήτησης.
 • διαχωρίσουν τις διάφορες μορφές μέσων & τεχνικών ψηφιακής προβολής με παραδείγματα εφαρμογών.
 • κατανοήσουν τις μορφές προβολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • κατανοήσουν τις μεθόδους και τεχνικές προσωποποίησης & συστάσεων.

αναφέρουν σχετικά παραδείγματα εφαρμογών αυτών

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Βλαχοπούλου Μάρω, “Ψηφιακό Μάρκετινγκ”, Εκδόσεις Rosili (2019)
• Σιώμκος Ι. Γ., Μαύρος Α. Δ. “Έρευνα Αγοράς” Εκδόσεις Λιβάνης (2015)
• Πετρόπουλος, Φ., and Β. Ασημακόπουλος. "Επιχειρησιακές προβλέψεις." Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία (2011).
• Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι., and Κωνσταντίνος Β. Ρόντος. "Εργαλεία και τεχνικές λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων." (2015).
Ξενόγλωσση
• Denault, Jean-Francois, “The handbook of market research for life science companies: finding the answers you need to understand your market.” (2017).
• Ferrucci, F. (2013). Pro-active Dynamic Vehicle Routing: Real-time Control and Request-forecasting Approaches to Improve Customer Service. Springer Science & Business Media.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Innovations in Digital Marketing
• International Journal of Online Marketing
• Journal of Digital & Social Media Marketing
• International Journal of Internet Marketing and Advertising
• Journal of Digital & Social Media Marketing
Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
D.Sakas@aua.gr
Ο DDr. Δαμιανός Σακάς είναι Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο