ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5406 - Δενδροκομία

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η μορφολογία των καρποφόρων δένδρων (ρίζες, βλαστοί, οφθαλμοί, φύλλα, άνθη)
 2. Τα υποκείμενα και ο πολλαπλασιασμός των οπωροφόρων δένδρων
 3. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων
 4. Επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, αύξηση καρπών
 5. Καλλιεργητικές τεχνικές (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα και συστήματα διαμόρφωσης οπωροφόρων, αραίωμα καρπών)
 6. Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση καρπών
 7. Σχεδίαση και εγκατάσταση οπωρώνα
 8. Ελιά
 9. Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά)
 10. Πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιά, βερικοκιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, κερασιά και ροδακινιά)
 11. Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά)
 12. Ακρόδρυα (φιστικιά, καστανιά, καρυδιά, φουντουκιά)
 13. Ακτινιδιά
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ομαδικές ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχους:
α) την εξοικείωση των φοιτητών: i) με τις ανάγκες του δένδρου για βλάστηση και καρποφορία, ii) με τις αλληλεπιδράσεις των ενδογενών με τους εξωγενείς παράγοντες, καθώς και με iii) τις κύριες καλλιεργητικές επεμβάσεις και
β) όσον αφορά τις κυριότερες δενδροκομικές καλλιέργειες της χώρας μας, την εξοικείωση των φοιτητών με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες σε κλίμα, έδαφος, καλλιεργητική τεχνική αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε είδους ξεχωριστά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει τις κυριότερες δενδροκομικές καλλιέργειες της χώρας μας
• κατανοεί και να αξιολογεί τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους
• έχει εξοικείωση με τις γεωργικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στους οπωρώνες
• έχει εξοικείωση με τις καλλιεργητικές ιδιαιτερότητες των κυριότερων δενδροκομικών ειδών
• έχει γνώσεις όσον αφορά τις μεταβολές που συμβαίνουν στους καρπούς από τη συγκομιδή έως την κατανάλωση, καθώς και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία των νωπών προϊόντων με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας έως την κατανάλωση

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Βασιλακάκης, Μ.Δ. (2015). Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ
• Ποντίκης, Κ (1997). Γενική Δενδροκομία. Εκδόσεις Α. Σταμούλης
Ξενόγλωσση
• Salunkhe, D. K., Kadam, S. S. (1995). Handbook of fruit science and technology. Production, Composition, storage, and processing. Marcel Dekker inc. New York
• Lamb, K., Kelly, J.; Bowbrick, P. (1995). Nursery stock manual. Swanley, U.K
• Garner, R.J. (1988). "The Grafter's Handbook" fifth edition. Cassell PLC, London, U.K.
• Childers, Ν., Moris J., Sibbett, G. S. (1995). "Modern Fruit Science" tenth edition. Horticultural Publications, Gainesvile, Florida, U.S.A.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Folia Horticulturae
• Horticulturae
• Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
• Scientia Horticulturae
• Acta Horticulturae
• HortScience

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο