ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5405 - Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Χαρακτηριστικά της Γεωργίας
 2. Το Γεωργικό Πρόβλημα
 3. Αρχές οικονομικών γεωργικής παραγωγής, βασικά χαρακτηριστικά και δραστηριότητες των γεωργικών επιχειρήσεων
 4. Συντελεστές γεωργικής παραγωγής
 5. Γενικές αρχές παραγωγής
 6. Κόστος παραγωγής
 7. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής δραστηριότητας
 8. Η βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης και του αγροτικού νοικοκυριού
 9. Εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας αγροτικών προϊόντων (τυποποίηση, συσκευασία, ταυτοποίηση, αποθήκευση και μεταφορά, και μεταποίηση)
 10. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική
 11. Θεωρία και πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
 12. Αγροτικός τομέας και οικονομική ανάπτυξη
 13. Ελληνική γεωργία: εξέλιξη, χαρακτηριστικά, προβλήματα και θεσμοί
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι: 

 • να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της γεωργικής οικονομικής
 • να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και τη διαφοροποίηση τους από τα βιομηχανικά προϊόντα. 
 • να εμβαθύνει στις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη για τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
 • κρίνει ορθολογικά την σύνθεση και την ένταση της παραγωγικής διαδικασίας μιας
 • γεωργικής εκμετάλλευσης
 • κατανοεί τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών γεωργικών προϊόντων και ποιες είναι, σε αδρές γραμμές, οι πιθανές επιπτώσεις της μεταβολής των τιμών αυτών των προϊόντων

κατανοεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Βιβλιογραφία

Ελληνική ● Λιανός, Θ. (2016). Αγροτική Οικονομική. Θεωρία και Πολιτική. Αθήνα: Μπένου. ● Παπαναγιώτου, Ε. (2010). Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. ● Θεσσαλονίκη: Γράφημα. ● Σπάθης, Π., Παπαγεωργίου, Κ. & Δαμιανός Δ. (2015). Αγροτική Πολιτική. Αθήνα: Σταμούλης Ξενόγλωσση ● Barkley, A., & Barkley, P. W. (2016). Principles of agricultural economics. Routledge. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ● Journal of Agricultural and Applied Economics ● Journal of Agricultural and Resource Economics ● Journal of Agricultural Economics -Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569 (Ώρες γραφείου: Τριτη 13.00-15.00 και Παρασκευή 12:00-13:00)
aliontakis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής. Με βάση την Google Scholar το δημοσιευμένο του έργο συμπεριλαμβάνει 50 δημοσιεύσεις […]
5 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο