ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5303 - Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των logistics και της εφοδιστικής αλυσίδας. Εφοδιαστική αλυσίδα και ανταγωνιστική στρατηγική
2.    Logistics και αξία για τον πελάτη (πλαίσιο εφαρμογής marketing και logistics, πρόσδοση αξίας για τον πελάτη, εξυπηρέτηση πελατών, επιπτώσεις εξάντλησης αποθεμάτων).
3.     Logistics και αξία για τον πελάτη (συγκράτηση πελατών, εφοδιαστικές αλυσίδες καθοδηγούμενες από την αγορά, καθορισμός προτύπων, στόχων και προτεραιοτήτων ως προς την εξυπηρέτηση πελατών).
4.    Προσέγγιση της αγοράς
5.    Μέτρηση κόστους και επίδοσης logistics (logistics και τελικό αποτέλεσμα, logistics  και αξία για τον μέτοχο)
6.    Μέτρηση κόστους και επίδοσης logistics (ανάλυση συνιλικού κόστους, κόστος εξυπηρέτησης, κερδοφορία πελάτη, άμεση κερδοφορία προϊόντος)
7.    Αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης
8.    Δημιουργία μιας ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας
9.    Στρατηγική διαχείριση του χρόνου απόκρισης
10.    Συγχρονισμένη εφοδιαστική αλυσίδα
11.    Διαχείριση των παγκόσμιων καναλιών διανομής
12.    Ειδικά θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας (διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπέρβαση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μελλοντικές τάσεις)
13.    Μελέτες περίπτωσης (Case studys)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :  
Να ενθαρρύνει την κατανόηση  βασικών θεμάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics σε σχέση με την ανταγωνιστική στρατηγική που διαμορφώνεται στο σύγχρονο μεταβαλόμενο περιβάλλον.Να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στις έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αγαθών και υπηρεσιών.Να αναπτύσσει τις δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής θεώρησης των φοιτητών  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:   Προσδιορίζει τις βασικές έννοιες ανάλυσης των εφοδιαστικών αλυσίδων και των logisticsΚατανοεί τον στρατηγικό ρόλο των εφοδιαστικών αλυσίδωνΑξιολογεί την αποδοτικότητα των διαδικασιών των εφοδιαστικών αλυσίδωνΑναλύει το κόστος logistics και τους παράγοντες που το διαμορφώνουνΑναλύει και αξιολογεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας εφοδιαστικών αλυσίδωνΣυγκρίνει εφοδιαστικές αλυσίδες ως προς διάφορες παραμέτρους που καθορίζουν τη λειτουργία τουςΝα εξετάζει την σχέση logistics και αξίας για τον πελάτη.Να εξετάζει την δημιουργία μιας ευπροσάρμοστης εφοδιαστικής αλυσίδας.Να διερευνά τη διαχείριση των παγκόσμιων καναλιών διανομής, καθώς και την κατάλληλη διαχείριση κινδύνου, ώστε να καταστεί ανθεκτική η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα.  

Βιβλιογραφία

-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΟΓΡΑΦΙΑ:
•    Christopher, M. (2017). Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αθήνα: Κριτική.
•    Sunil, S. (2020). Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
•    Taylor, D. (2006). Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Βιβλία
•    Christopher, M. & Peck, H., (2003), Marketing Logistics, 2η έκδοση, Butterworth- Heinemann.
•    Heinrich, C., (2003), Adapt or Die: Transforming your Supply Chain into an Adaptive Business Network, John Wiley & Sons
•    Chandrashekar, A & Schary, P., (2002) <>, Franke, U., Managing Virtual Web Originations in the 21st Century, Idea Group Publishing.
•    Anderson, C., (2006) The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Les of More, Hyperion, New York


- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    International Journal of Supply and Operations Management
•    Journal of Supply Chain Management
•    Supply Chain Management
•    International Journal of Physical Distribution and Logistics Management


 Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
preklitis@aua.gr
Ομότιμος Καθηγητής Ο Παναγιώτης Ρεκλείτης  είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος που εκπόνησε στο Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής […]
2262022569
ptrivel@aua.gr
Ο Δρ Π. Τριβέλλας είναι Καθηγητής στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), εσωτερικό μέλος […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο