ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5302 - Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων & τροφίμων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Η φύση του μάρκετινγκ
2.    Παγκόσμιο περιβάλλον μάρκετινγκ
3.    Κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών
4.    Έρευνα marketing ίδια κατανόηση του πελάτη
5.    Τμηματοποίηση της αγοράς στόχευση και τοποθέτηση
6.    Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ και τεχνικές μαζικής επικοινωνίας
7.    Τεχνικές άμεσης επικοινωνίας και ψηφιακό μάρκετινγκ
8.    Παροχή αξίας στον πελάτη
9.    Σχεδιασμός marketing και στρατηγική.
10.    Βασικές έννοιες και ορολογία
11.    Περιβάλλον Μάρκετινγκ, Μείγμα Μάρκετινγκ – Νεότερες προσεγγίσεις (από τα 4Ps στα 4Cs)
12.    4Ps προϊόντων (Η έννοια του προϊόντος -στόχευση και τοποθέτηση προϊόντων,   Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, Η τοποθεσία, Προώθηση)
13.    7Ps υπηρεσιών (Άνθρωποι, Διαδικασίες, Περιβάλλον επιχείρησης), Εργαλεία Marketing

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες του Μάρκετινγκ και να θέσει τα θεμέλια για τη σωστή κατανόηση τους και την οριοθέτηση του πλαισίου στο οποίο κινείται το Μάρκετινγκ και ο επαγγελματίας του Μάρκετινγκ για τα αγροτικά προϊόντα.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της επιστήμης του Μάρκετινγκ, στα πλαίσια των οικονομικών και κοινωνικών Επιστημών, β) το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα και αναπτύσσεται το Μάρκετινγκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και Οργανισμών και γ) το σκεπτικό του Μάρκετινγκ, τα πεδία εφαρμογής του και τις νέες μορφές εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στο Μάρκετινγκ. Να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες της επιστήμης του Μάρκετινγκ για την ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων και συνθηκών της αγοράς  των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντωνΝα κατανοεί πώς οι αγροτικές επιχειρήσεις αντιδρούν στις μεταβολές της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών Να κατανοεί την λειτουργία του Μίγματος Μάρκετινγκ (Marketing Mix)Να εφαρμόζει τη διαδικασία της Τμηματοποίησης (Segmentation) της Αγοράς των τροφίμωνΝα αναλύει το επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης: εξωεπιχειρησιακό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων εστιάζοντας κυρίως στην ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis).
Tο σύνολο των αντικειμένων θα γίνουν με εφαρμογή σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Fahy John, Jobber David, (2014) Αρχές μάρκετινγκ, 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.
•    Aurier Philippe , Sirieix Lucier, (2010), Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, Εκδόσεις Προπομπός
•    Καμενίδης, Χ. (2010). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Εκδόσεις Κυριακίδη.
•    Armstrong, G., and Kotler, P., (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 1η έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο
•    Τομάρας, Π., (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 4η Έκδοση, έκδοση του ιδίου, Αθήνα
Ξενόγλωσση
•    Vignali, C., Vranesevic, T. and Vrontis, D. (2008), Strategic Marketing and Retail Thought, 1st edition, Zagreb: Accent
•    Purcell, Wayne D., and Purcell. Agricultural marketing: systems, coordination, cash and futures prices. Reston, Virginia: Reston Publishing Company, 1979.
•    Wierenga, Berend, et al., eds. Agricultural marketing and consumer behavior in a changing world. Springer Science & Business Media, 2012.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    International Journal of Research in Marketing
•    International Journal of Production Economics
•    International Journal of Community Science and Technology  

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
D.Sakas@aua.gr
Ο DDr. Δαμιανός Σακάς είναι Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 4 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο