ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5202 - Μακροοικονομική θεωρία

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
2.    Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος
3.    Δημοσιονομική Πολιτική
4.    Χρήμα και Τράπεζες
5.    Η Ζήτηση Χρήματος
6.    Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική
7.    Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά
8.    Ανεργία
9.    Πληθωρισμός
10.    Η Σταθεροποίηση της Οικονομίας
11.    Διεθνές Εμπόριο
12.    Ισοζύγιο Πληρωμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
13.    Οικονομική Μεγέθυνση

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • να δώσει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τη μακροοικονομική εικόνα λειτουργίας της οικονομίας,
  • να εξηγήσει φαινόμενα όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία και το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη τέτοιων αρνητικών φαινομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αξιολογεί τη συμπεριφορά της οικονομίας ως σύνολο
  • εξηγεί μακροοικονομικές σχέσεις και φαινόμενα στην πραγματική οικονομία
  • εξηγεί και αξιολογούν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής

εξηγεί την παρουσία οικονομικών διαταραχών στο παγκόσμιο μακροοικονομικό σύστημα και να τις προβλέπουν

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Mankiw, N. G. (2019). Μακροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
•    Peto, R. (2011). Μακροοικονομική θεωρία και Οικονομικοπολιτική Εφαρμογή. Αθήνα: Προπομπός.
•    Sloman, J., Wride, A. & Garratt, D. (2017). Εισαγωγή στην Οικονομική Μακροοικονομική. Λευκωσία: Broken Hill.
•    Stiglitz, J. & Walsh, C. (2009). Αρχές της Μακροοικονομικής. Αθήνα: Παπαζήσης
•    Παπαδόγγονας, Θ. (2019). Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική. Αθήνα: Τσότρας.

Ξενόγλωσση

•    Mankiw, N. G. (2019). Macroeconomics, Worth Publishers, New York
•    Stiglitz, J. E., & Walsh, C. E. (2006). Principles of microeconomics. Norton.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    American Economic Journal: Macroeconomics,
•    Journal of Macroeconomics
•    NBER Macroeconomics Annual
•    The B.E. Journal of Macroeconomics

-Σημειώσεις Διδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο