ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικά χαρακτηριστικά των κυττάρων, είδη κυττάρων και ιστών, φυτικά όργανα (φύλλα, πρωτογενής και δευτερογενής αύξηση βλαστού και ρίζας), εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά φύλλων, ανθέων, καρπών, επικονίαση, γονιμοποίηση, τύποι καρπών, φυσιολογία της εκβλάστησης των σπερμάτων, υδατική οικονομία, πρόσληψη και μεταφορά του νερού, διαπνοή και παράγοντες που την επηρεάζουν, θρεπτικά στοιχεία, φωτοσύνθεση (C3, C4, CAM) και παράγοντες που την επηρεάζουν, αφομοίωση του αζώτου, αναπνοή και παράγοντες που την επηρεάζουν. Στα πλαίσια του μαθήματος οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν την παρατήρηση κυττάρων, αμυλόκοκκων, κρυστάλλων, παρεγχυματικού, επιδερμικού, στηρικτικού και αγωγού ιστού σε κάτω του ενός έτους και σε άνω του ενός έτους βλαστό, διαφορές στους ιστούς γυμνοσπέρμων-αγγειόσπερμων, παρατήρηση τομών φύλλου, παρατήρηση ανθέων – καρπών και πειραματισμός στην αύξηση φυταρίων υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης, χαμηλού φωτισμού κλπ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία των φυτικών κυττάρων, ιστών και οργάνων.
• χρησιμοποιεί τη μικροσκοπική παρατήρηση για τη διερεύνηση οργάνων, ιστών και κυττάρων των φυτικών ειδών.
• μπορεί να αξιοποιήσει την βασική γνώση ανατομίας φυτών και να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονίας

Βιβλιογραφία

Raven B.P., Evert F.R., Eichhorn E.S. 2015. Βιολογία των Φυτών. Επιμέλεια μετάφρασης: Κων/νος Θάνος, Γρηγόριος Ιατρού, Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Βασιλεία Κερεστετζή, Ιωάννα Μέλλου. Εκδόσεις UTOPIA, σελ. 970.
Χριστοδουλάκης Ν.Σ. 2011. Ανατομία Φυτών «τα φυτά ένδοθεν». ΕΚΠΑ, Εκδόσεις Περπινιά, Αθήνα, σελ. 320.
Τσέκος Ι. & Ηλίας Η. 2007. Μορφολογία και Ανατομία Φυτών. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
Καράταγλης Στ. & Κωνσταντίνου Μ. 2005. Βοτανική, Μορφολογία – Ανατομία. Εκδόσεις Χάρις.
Ψαράς Γ. 2002. Άτλας Ανατομίας Φυτών. Εκδόσεις Σταμούλη.
Dickison W.C. 2000. Integrative Plant Anatomy. Academic Press.

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο