ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Χημικά Προϊόντα Ξύλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χημική σύσταση και ανάλυση του ξύλου. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις της κυτταρίνης, των ημικυτταρινών, της λιγνίνης και των εκχυλισμάτων. Χημικές ιδιότητες και αξιοποίηση του ξύλου (χημικά προϊόντα, ξυλοπολτός, χαρτί, πολυμερή προϊόντα κυτταρίνης, προϊόντα υδρόλυσης ξύλου, λιγνίνης, εκχυλισμάτων και ενέργειας). Μέθοδοι χημικής τεχνολογίας ξύλου. Προϊόντα χημικής τεχνολογίας ξύλου (χαρτοπολτός, χαρτί, κυτταρίνη, παράγωγα κυτταρίνης – συνθετικές ίνες, φιλμ, βερνίκια κ.α., παράγωγα ημικυτταρινών, λιγνίνης και εκχυλισμάτων, σάκχαρα, ρητίνες, ενέργεια κ.λ.π.). Τεχνολογία παραγωγής χημικών προϊόντων (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές συνθήκες). Ιδιότητες και χρήσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις μεθόδους επεξεργασίας για την παραγωγή χημικών προϊόντων κυτταρίνης, ημικυτταρίνης, λιγνίνης, και εκχυλισμάτων του ξύλου
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας της θερμικής και χημικής τροποποίησης του ξύλου για πλήθος προϊόντων

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Φιλίππου Ι. (2012 ). Χημεία και Χημική Τεχνολογία του Ξύλου. Εκδ. Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Wood and Fiber Science
● Journal of Wood Chemistry and Technology
● Bioresources and Bioprocessing
● Cellulose
● Materials (MDPI)
● Polymers (MDPI)
● Journal of Environmental Chemical Engineering
● Carbohydrate polymers
● Polymers degradation and Stability
● Materials Chemistry and Physics
● European Polymer Journal
● Bioresource technology
● Cellulose Chemistry and Technology
● Journal of Wood chemistry and Technology
● Pulp and Paper – Canada
● Nordic Pulp & Paper Research Journal
● TAPPI Journal
● Journal of Korea Technical Association of The Pulp and Paper Industry

Διδάσκοντες

22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο