ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Τοπογραφία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες, μονάδες μέτρησης, συστήματα συντεταγμένων (ορθογωνίων και πολικών). Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Μετρήσεις μηκών και γωνιών, υψομετρία, γεωμετρική χωροστάθμηση, τριγωνομετρική υψομετρία, μετρήσεις κλίσεων στο έδαφος, μετρήσεις συντεταγμένων. Αποτύπωση με χρήση Η/Υ. Πολυγωνικές οδεύσεις. Εμβαδομετρήσεις. Διανομές. Ογκομετρήσεις. Ανάγνωση χάρτη, ισοϋψείς καμπύλες, κλίσεις και εφαρμογές των κλίσεων, μετρήσεις κλίσεων σε χάρτη, εμβαδομετρήσεις σε χάρτη. Κατασκευή μηκοτομής σε χάρτη. Οριζόντια αποτύπωση γηπέδου. Μικτή ή ταχυμετρική αποτύπωση γηπέδου. Χαράξεις σημείων στο έδαφος. Εφαρμογή με τη χρήση τοπογραφικών οργάνων στην ύπαιθρο. Σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Τοπογραφίας, τις μεθόδους επεξεργασίας των αντίστοιχων δεδομένων και των νέων τεχνολογιών που αφορούν την δημιουργία Τοπογραφικών Χαρτών και Γεωχωρικών βάσεων δεδομένων με την χρήση της γεωπληροφορικής.
● Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για τη σύνταξη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή θεματικού και τοπογραφικού χάρτη
● Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μελέτης η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγου θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Γεωργόπουλος Γ. 2007. Μαθήματα Τοπογραφίας. Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί Α.Ε
2. Φώτης Γ. 2008, Τοπογραφία - Χαρτογραφία. Εκδόσεις Γκοβόστη, Θεσσαλονίκη
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
2. Remote Sensing of Environment

Διδάσκοντες

+30-22370-23282,
stampeki@aua.gr
Η έρευνα μου επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση διαφόρων ειδών κριτηρίων, φυσικών-περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών, οικονομικών, […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο