ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και τεχνολογία παραγωγής (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές συνθήκες, ποιοτικός έλεγχος, αποθήκευση) και μεταποίησης προϊόντων ξύλου (στρογγύλη, στύλοι και πάσσαλοι, πριστή ξυλεία, παρκέτα, ξυλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητά, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, χαρτί). Συγκολλημένα προϊόντα ξύλου OSB, LVL, PSL, και άλλα σύνθετα προϊόντα ξύλου.. Ιδιότητες και χρήσεις συγκολλημένων προϊόντων ξύλου. Ξήρανση, άτμιση, εμποτισμός ξυλείας. Βελτιωτικές επεξεργασίας της επιφάνειας των συγκολλημένων προϊόντων ξύλου. Ιδιότητες και χρήσεις νέων προϊόντων ξύλου. Αναγνώριση και μελέτη ιδιοτήτων των κυριότερων προϊόντων ξύλου (στρόγγυλη και πριστή ξυλεία, ξυλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητό ξύλο, μοριοσανίδα, OSB, LVL, ινοσανίδα, επενδεδυμένες ξυλόπλακες, και άλλα σύνθετα προϊόντα ξύλου). Μελέτη υγροσκοπικότητας και διαστασιολογικής συμπεριφοράς μεταξύ των προϊόντων ξύλου. Μελέτη μηχανικής αντοχής μεταξύ των προϊόντων ξύλου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις μεθόδους επεξεργασίας και τα στάδια παραγωγής των προϊόντων ξύλου.
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας και τα στάδια παραγωγής για τα προϊόντα ξύλου • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
∙ Κακαράς Ιωάννης (2009) "Τεχνολογία ξύλου" Εκδόσεις: Ιων. Αθήνα
∙Τσουμής, Γεώργιος. (2009). "Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου. Τόμος Β. Βιομηχανική αξιοποίηση" Εκδόσεις: Γαρταγάνης. Άγης Θεσσαλονίκη.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Wood and Fiber Science.
● Wood Science and Technology.
● Drvna Industrija.
● Wood Materials Science and Engineering.
● European Journal of Wood and Wood Products (Springer).
● Drewno.
● Wood Research.
● Journal of Wood Science.
● Maderas. Ciencia y tecnología (SciELO Chile).
● Holzforschung.
● ProLigno.
● Forest Products Journal.
● Bioresource technology.
● Drying technology.
● Journal of Science and Technology for Forest Products and Processes.

Διδάσκοντες

22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Φυτών του ΟΠΑ. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εδρεύει στην πόλη του Καρπενησίου. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της πρώην Τεχνικής Σχολής (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο