ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Τεχνικό Σχέδιο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Τεχνικό Σχέδιο και η χρησιμότητά του, μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδομένων, όργανα και υλικά σχεδίασης, είδη γραμμών-γραμμογραφία, γραφή γραμμάτων και αριθμών, γεωμετρικές κατασκευές, κλίμακα σχεδίασης και υπόμνημα τομές, εικονογραφική παράσταση, σκαρίφημα, προσχέδιο – οριστικό σχέδιο – φωτοτυπίες, στοιχεία οικοδομικού και δομικού σχεδίου, τοπογραφικού σχεδίου, ελεύθερου σχεδίου. Διαφορά ψηφιακής εικόνας και διανυσματικής εικόνας. Η έννοια του CAD. Συστήματα συντεταγμένων. Μονάδες μέτρησης μεγεθών. Κλίμακες σχεδίασης. Είδη γραμμών. Διαστάσεις. Κάτοψη - Όψεις - Τομές. Διαφάνειες ή επίπεδα (layers). Πινακίδα σχεδίου. Γραφικές παραστάσεις. Δισδιάστατο σχέδιο και τρισδιάστατη απεικόνιση. Εργαλεία σχεδίασης σημείων, γραμμών, τόξων, κλπ. Εργαλεία τροποποίησης σχεδιαστικών ενοτήτων και ιδιοτήτων αυτών. Εργαλεία έλξης (μαγνητικά σημεία).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα να:
● Γνωρίζουν τους κανόνες σχεδίασης και να αποκτούν αντίληψη στην τεχνική τους σκέψη
● Αναλύουν τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του χωρικού σχεδιασμού
● Αναγνωρίζουν τη σημασία των γενικών αρχών του σχεδιασμού και την εφαρμογή τους στο εύρος του έργου της διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.
● Κατασκευάζουν σε δύο και σε τρεις διαστάσεις απεικονίσεις (σχέδια) υπό κλίμακα του τρισδιάστατου δομημένου χώρου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των σχεδιαστικών διεθνών προτύπων.
● Οργανώνουν τα σχέδια που παράγουν την τεχνική και κατασκευαστική πληροφορία σε σύγχρονες βάσεις δεδομένων όπου θα μπορεί να τις διαχειρίζεται και να τις επεξεργάζεται.
● Κάνουν πιο ακριβείς αναπαραστάσεις και να τις τροποποιούν πιο εύκολα για να βελτιώσουν την ποιότητα σχεδίασης των τεχνικών σχεδίων που απαιτούνται στις σύγχρονες προκλήσεις της επαγγελματικής δραστηριότητας των δασολόγων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Κάππος Γ., (2017). Δουλέψτε με το AUTOCAD 2017, Αθήνα: Κλειδάριθμος.
2. Κάππος Γ., (2008). 3Δ Τοπογραφικά και Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα στο AUTOCAD, Αθήνα: Κλειδάριθμος.
3. Μουρούτσος Σ., Μαλλιάρης Γ., (2016) Τεχνικό Σχέδιο, 3η Έκδοση, Αθήνα: Τσότρας.
4. Σαράφης Η., Τσεμπεκλής Σ., Καζανίδης Ο. (2016) Τεχνικό Σχέδιο με AUTOCAD σε Απλά Αυτοτελή Μαθήματα, Δίσιγμα
5. Σχεδίαση με Η/Υ Συγγραφείς: Ι. Παρασχάκης, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Πατιάς Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 1991 ISBN: 960-431-002-X

Διδάσκοντες

+30-22370-23282,
stampeki@aua.gr
Η έρευνα μου επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση διαφόρων ειδών κριτηρίων, φυσικών-περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών, οικονομικών, […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο