ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Πληροφορική - Εφαρμογές στη Δασική Επιστήμη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Λογισμικά υπολογιστών με χρήση στη δασική επιστήμη. Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις δεδομένων, Μαθηματικό λογισμικό. Λογισμικά έξυπνων συσκευών με χρήση στη δασική επιστήμη (μέτρηση αποστάσεων, γωνιών και εμβαδών, μέτρηση ύψους δένδρων και κατασκευών, μέτρηση κλίσεων εδάφους και δασικών δρόμων, γεωεντοπισμός, καταγραφή συντεταγμένων, χρήσεις στο Δασικό και Εθνικό Κτηματολόγιο). Απομακρυσμένος αποθηκευτικός χώρος, κοινή χρήση αρχείων. Ασφάλεια δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος είναι η κατανόηση από το φοιτητή των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν να μπορούν να παίξουν ρόλο ως αυριανοί Δασολόγοι στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με τις πράσινες τεχνολογίες (Πράσινη Πληροφορική –Green informatics), στην αειφορική περιβαλλοντική διαχείριση (Sustainable environmental governance), και στην αειφορία και την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable development). Η γνώση των πράσινων πρακτικών και της πράσινης συμπεριφοράς μέσω των Green informatics μπορούν τελικά να συνεισφέρουν στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

1. Andreopoulou, Z.S. 2009. Adoption of Information and Communication Technologies (ICTs) in public forest service in Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 10, No. 4, pp. 1194‐1204
2. Μποζάνης Π. 2017, Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, εκδόσεις Τζιόλα.
3. Παπασταύρου, Α. 2001. Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο