ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες – Ορισμοί. Ιστορική αναδρομή. Οικολογία και οικοσυστημικές υπηρεσίες. Βιοποικιλότητα - ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων και οικοσυστημικές υπηρεσίες. Αναγνώριση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Δεδομένα και πληροφορίες για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Οικοσυστημικές υπηρεσίες και διαχείριση φυσικών πόρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες ανά οικολογική χωρική ενότητα,
• να συμμετέχει σε έρευνες οικοσυστημικών υπηρεσιών κλπ.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Δημόπουλος Π., Κόκκορης Ι. & Δράκου Ε. 2017. Τεχνικός οδηγός χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα. ΥΠΕΚΑ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Ecological Indicators, Ecosystem Services, Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Φυτών του ΟΠΑ. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εδρεύει στην πόλη του Καρπενησίου. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της πρώην Τεχνικής Σχολής (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο