ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Μαθηματικά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συναρτήσεις, Γραφικές παραστάσεις, Ρίζες, Μονοτονία, Ακρότατα, Όρια. Παράγωγοι Συναρτήσεων. Ολοκληρώματα Συναρτήσεων. Πίνακες, Πράξεις πινάκων, Αντιστροφή πινάκων. Συστήματα εξισώσεων. Ορίζουσες. Διανύσματα, πράξεις διανυσμάτων. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει έννοιες που σχετίζονται με τις συναρτήσεις.
● Έχει κατανοήσει τη μονοτονία και τα ακρότατα των συναρτήσεων. Να μπορεί να παραστήσει γραφικά τις συναρτήσεις και να κατανοήσει τις υπερβατικές συναρτήσεις.
● Έχει κατανοήσει τη διάκριση των ακολουθιών καθώς και των σειρών.
● Έχει κατανοήσει την παραγώγιση και την ολοκλήρωση των συναρτήσεων.
● Έχει εμβαθύνει στη μελέτη και επίλυση των διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορα αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης.
● Έχει κατανοήσει τους Πίνακες, τις πράξεις Πινάκων και πως αυτοί χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό.

Βιβλιογραφία

- Μωυσιάδης, Χ. (2016), Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Αθήνα, 488 σελ.
- Ιωαννίδου, Θ. (2018), Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 436 σελ.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282, +30-22370-25063
zianis@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας με βαθμό πτυχίου 7,1 […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο