ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Μαθηματικά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συναρτήσεις, Γραφικές παραστάσεις, Ρίζες, Μονοτονία, Ακρότατα, Όρια. Παράγωγοι Συναρτήσεων. Ολοκληρώματα Συναρτήσεων. Πίνακες, Πράξεις πινάκων, Αντιστροφή πινάκων. Συστήματα εξισώσεων. Ορίζουσες. Διανύσματα, πράξεις διανυσμάτων. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει έννοιες που σχετίζονται με τις συναρτήσεις.
● Έχει κατανοήσει τη μονοτονία και τα ακρότατα των συναρτήσεων. Να μπορεί να παραστήσει γραφικά τις συναρτήσεις και να κατανοήσει τις υπερβατικές συναρτήσεις.
● Έχει κατανοήσει τη διάκριση των ακολουθιών καθώς και των σειρών.
● Έχει κατανοήσει την παραγώγιση και την ολοκλήρωση των συναρτήσεων.
● Έχει εμβαθύνει στη μελέτη και επίλυση των διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορα αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης.
● Έχει κατανοήσει τους Πίνακες, τις πράξεις Πινάκων και πως αυτοί χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό.

Βιβλιογραφία

- Μωυσιάδης, Χ. (2016), Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Αθήνα, 488 σελ.
- Ιωαννίδου, Θ. (2018), Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 436 σελ.

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο