ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Θηραματική-Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Φιλοσοφική, οικονομική και πολιτική άποψη της θήρας και διαχείρισης άγριας πανίδας. Πληθυσμιακή οικολογία, δυναμική πληθυσμών, αρχές διατήρησης και διαχείρισης πληθυσμών, στοιχεία συμπεριφοράς, εκτίμηση πληθυσμού και πληθυσμιακών παραμέτρων. Αρχές διαχείρισης βιοτόπων, μέθοδοι βελτίωσης βιοτόπων. Αρπακτικότητα και έλεγχος αρπακτικών. Ρυθμίσεις θήρας και θηραματικής κάρπωσης. Εκτίμηση και συστήματα κάρπωσης. Μέθοδοι αναπληθυσμού. Τεχνικές απελευθέρωσης θηραμάτων. Θηρευτική νομοθεσία. Μέθοδοι σήμανσης και σύλληψης θηραματικών ειδών, τεχνικές προσδιορισμού φύλου και ηλικίας, μέθοδοι αντιμετώπισης και ελέγχου ανεπιθύμητων ειδών, ανάλυση τροφικών συνηθειών, μέθοδοι και σύνεργα θήρας, ασφάλεια, υγιεινή και συντήρηση θηραμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν τη θηραματική και τη διαχείριση της άγριας πανίδας καιι την αλληλεπίδραση μεταξύ άλλων βιοτικών στοιχείων των βιοτόπων και άλλων οικολογικών παραγόντων,
• κατέχει τις βασικές γνώσεις για τα θηραματικά είδη.
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο της θηραματικής διαχείρισης ως Δασολόγος που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου μιας αντίστοιχης μελέτης.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Παπαγεωργίου, Ν. Κ. 2005 (2η έκδοση). Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Διδάσκοντες

ltsounis@aua.gr
Ο Δρ. Λάμπρος Τσούνης είναι Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος και διδάσκει μαθήματα ως […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο