ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Ε.Μ.Τ.). Ορισμοί και κατηγορίες. Αγροτουρισμός, τουρισμός στη φύση (ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, παραπέντε, ιππασία, χιονοδρομίες), αθλητικός τουρισμός σε εθνικά πάρκα και υγροτόπους (τρίαθλον, ορεινός μαραθώνιος, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, κανό), καταδυτικός, πολιτιστικός, ιαματικός, εκπαιδευτικός, ερευνητικός, συνεδριακός τουρισμός. Προφίλ επισκεπτών, απαιτήσεις, υποδομές και νέα επαγγέλματα (πράσινες θέσεις εργασίας) σε ορεινές και φυσικές περιοχές. Τάσεις και εξελίξεις στον σύγχρονο τουρισμό και τα χαρακτηριστικά της κάθε ειδικής μορφής τουρισμού (ορισμός, εξέλιξη, παράγοντες ανάπτυξης, τάσεις και προοπτικές, ανάλυση SWOT) και η σχέση των Ε.Μ.Τ. με τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. Επιλεγμένα παραδείγματα καλής πρακτικής Ε.Μ.Τ. σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αρχές και κανόνες ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Τα είδη και την οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, την εξέλιξη και ανάπτυξη τους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη εύρεση της ζήτησης, την ανάπτυξη και σχεδιασμό των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μελέτης για την περιγραφή και ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για ευρύτερης μελέτης περιφερειακής - ορεινής ανάπτυξης μιας περιοχής ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Κοκκώση Χ., Τσάρτας Π. (2020) Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση. Εκδ Κριτική, 608 σελ.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο