ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δομή και Ιδιότητες Ξύλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Φυσικά χαρακτηριστικά. Μικροσκοπική δομή. Χημική σύσταση και μικροδομή του ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής ξύλου. Μεταβλητότητα κανονικής δομής. Ελαττώματα δομής του ξύλου. Φυσικές ιδιότητες ξύλου, πυκνότητα ξύλου, υγροσκοπικότητα ξύλου, συρρίκνωση και διόγκωση ξύλου, αντοχή ξύλου, μηχανικές, θερμικές, ακουστικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του ξύλου. Αλλοίωση του ξύλου. Φυσική αντοχή του ξύλου. Χαρακτηριστικά και αναγνώριση βασικών ειδών ξύλου, μέθοδοι και τεχνικές μακροσκοπικής και μικροσκοπικής αναγνώρισης ειδών ξύλου και σφαλμάτων δομής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει το ξύλο ως υλικό
• Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ξυλείας

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Τσουμής, Γ. (2009). "Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου. Τόμος Α Δομή και ιδιότητες "Εκδόσεις: Γαρταγάνης Άγης, Θεσσαλονίκη
Βουλγαρίδης, Η. ( 2015 ). "Ποιότητα και χρήσεις του ξύλου." [ηλεκτρονικό. βιβλίο.]: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Wood Materials Science and Engineering
● Wood Science and Technology
● European Journal of Wood and Wood Products (Springer)
● Drewno
● Wood Research
● Journal of Wood Science
● Maderas. Ciencia y tecnología (SciELO Chile)
● Holzforschung
● International Journal of Solids and Structures
● The International Journal of Wood Preservation
● Journal of the Institute of Wood Science
● IAWA Journal

Διδάσκοντες

22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο