ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δομή και Ιδιότητες Ξύλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Φυσικά χαρακτηριστικά. Μικροσκοπική δομή. Χημική σύσταση και μικροδομή του ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής ξύλου. Μεταβλητότητα κανονικής δομής. Ελαττώματα δομής του ξύλου. Φυσικές ιδιότητες ξύλου, πυκνότητα ξύλου, υγροσκοπικότητα ξύλου, συρρίκνωση και διόγκωση ξύλου, αντοχή ξύλου, μηχανικές, θερμικές, ακουστικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του ξύλου. Αλλοίωση του ξύλου. Φυσική αντοχή του ξύλου. Χαρακτηριστικά και αναγνώριση βασικών ειδών ξύλου, μέθοδοι και τεχνικές μακροσκοπικής και μικροσκοπικής αναγνώρισης ειδών ξύλου και σφαλμάτων δομής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει το ξύλο ως υλικό
• Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ξυλείας

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Τσουμής, Γ. (2009). "Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου. Τόμος Α Δομή και ιδιότητες "Εκδόσεις: Γαρταγάνης Άγης, Θεσσαλονίκη
Βουλγαρίδης, Η. ( 2015 ). "Ποιότητα και χρήσεις του ξύλου." [ηλεκτρονικό. βιβλίο.]: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Wood Materials Science and Engineering
● Wood Science and Technology
● European Journal of Wood and Wood Products (Springer)
● Drewno
● Wood Research
● Journal of Wood Science
● Maderas. Ciencia y tecnología (SciELO Chile)
● Holzforschung
● International Journal of Solids and Structures
● The International Journal of Wood Preservation
● Journal of the Institute of Wood Science
● IAWA Journal

Διδάσκοντες

2237023282
dkoutsianitis@aua.gr
Ο Δρ. Δημήτριος Κουτσιανίτης είναι Δασολόγος-Επιστήμων Ξύλου και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα […]
22370-25063-108
eaidinidis@aua.gr
Ο Ευστράτιος Αϊδινίδης  ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας και […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο