ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαχείριση Αστικής Πανίδας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εφαρμογής της επιστήμης της οικολογίας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας στο χωρικό πλαίσιο του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος. Οικότοποι της άγριας πανίδας στο αστικό τοπίο, παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία της άγριας πανίδας στο αστικό περιβάλλον, επιπτώσεις της άγριας πανίδας στο αστικό περιβάλλον: ασθένειες, υπερπληθυσμός, εισαγόμενα είδη. Αντιμετώπιση προβλημάτων από την άγρια πανίδα στο αστικό περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με με την οικολογία και διαχείριση της αστικής πανίδας, τις ασθένειες, εισαγόμενα είδη και των προβλημάτων στο αστικό περιβάλλον.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες έρευνας για την αστική πανίδα και τη σχέση τυης με το αστικό περιβάλλον,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μελέτης της αστικής πανίδας η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια περιβαλλοντικής ή άλλης σχετικής μελέτης.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο