ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δενδρομετρία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έννοια μέτρησης. Μέτρηση μήκους, διαμέτρου, κυκλικής επιφάνειας. Θεωρία ογκομέτρησης στερεών. Επέκτασή τους σε κατακείμενους κορμούς. Μελέτη μορφής των κορμών. Μέτρηση όγκου. Μέτρηση ιστάμενων δέντρων. Μέτρηση συστάδας. Εκτίμηση ηλικίας δένδρου-συστάδας. Προσαύξηση δένδρων προσαύξηση συστάδας. Στοιχεία δειγματοληπτικών μεθόδων και εφαρμογή τους στο δασικό οικοσύστημα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετρήσεις ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με τη χρήση δασικών οργάνων. Εφαρμογή σε δασικά οικοσυστήματα της περιοχής. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
● Να εκτιμούν την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων ξυλείας.
● Να υπολογίζουν τον όγκο κατεργασμένης και στοιβαγμένης ξυλείας.
● Να εκτιμούν δενδρομετρικά χαρακτηριστικά ιστάμενου και κατακείμενου κορμού.
● Να εκτιμούν κύριες συσταδικές μεταβλητές (ιστάμενο όγκο, εγκάρσια επιφάνεια, μέσο ύψος, μέση ηλικία, κτλ).
● Να γνωρίζουν την χρήση οργάνων μέτρησης ύψους και διαμέτρου ατόμων δασικών ειδών.
● Να υπολογίζουν την παραγωγή και παραγωγικότητα των δασοσυστάδων.
● Να καταστρώνουν σχέδια δασικής απογραφής

Βιβλιογραφία

● Αστέρης Κ. 1985. Δασική Βιομετρία Τόμος Α. Θεσσαλονίκη.
● Αστέρης Κ. 1986. Δασική Βιομετρία Τόμος Β. Θεσσαλονίκη.
● Γκόφας Α. 1973. Δασική Βιομετρία. Μέρος Α και Β. Θεσσαλονίκη.
● Κιτικίδου Κ. 2015. Δασική βιομετρία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5250
● Μάτης Κ. 1994. Δασική Βιομετρία (Δενδρομετρία). Θεσσαλονίκη.
● Μάτης Κ. 2004. Δασ. Βιομετρια II - Δενδρομετρία. Εκδόσεις ΠΗΓΑΣΟΣ 2000, Θεσσαλονίκη.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282, +30-22370-25063
zianis@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας με βαθμό πτυχίου 7,1 […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο