ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Παθολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες, βιολογία, μορφολογία και ταξινόμηση των σημαντικότερων παθογόνων οργανισμών (μυκήτων, βακτηρίων, ιών). Περιγραφή των κυριότερων παθογόνων των κωνοφόρων και πλατυφύλλων δασικών δέντρων. Ασθένειες φυτωρίων και τρόποι καταπολέμησης. Ασθένειες των ριζών. Σήψεις και η καταπολέμησή τους στο δάσος. Αβιοτικοί παράγοντες ως εχθροί του δάσους. Βλάβες των δασικών δέντρων από την ρύπανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να διαχωρίζουν τις ασθένειες από τα διάφορα συμπτώματα που παρουσιάζουν σε είδη κωνοφόρων και πλατύφυλλων της Ελλάδος και των Βαλκανίων, αλλά και της ευρύτερης Μεσογειακής λεκάνης. Επιπλέον, παρέχονται γνώσεις σχετικά με τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες πρόκλησης παθογενειών και πότε ο συνδυασμός τους επηρεάζει δυσμενώς τα δασικά οικοσυστήματα και τις φυτοκοινότητες,. Έμφαση δίνεται στις επιδράσεις της ρύπανσης στη φυσιολογία των δασικών δένδρων. Κατανόηση της βιολογίας και οικολογίας των παθογόνων και βασικοί τρόποι διαχείρισής τους.

Βιβλιογραφία

1. Bakshi, B.K., 1976. Forest pathology: principles and practice in forestry. Forest pathology: principles and practice in forestry.
2. Edmonds RL, Agee JK, Gara RI. 2000. Forest Health and Protection. McGraw-Hill Co.
3. Garbelotto, M. and Gonthier, P. eds., 2018. Forest Pathology and Plant Health. MDPI.
4. Lundquist, J.E. and Hamelin, R.C., 2005. Forest pathology: from genes to landscapes. American Phytopathological Society (APS Press).
5. Lundquist, J.E., 2005. Landscape pathology-forest pathology in the era of landscape ecology. Forest pathology: From genes to landscapes, pp.155-165.
6. Pautasso, M., Schlegel, M. and Holdenrieder, O., 2015. Forest health in a changing world. Microbial Ecology, 69(4), pp.826-842.
7. Sinclair WA, Lyon HH. 2005. Diseases of trees and shrubs. Comstock Publishing Associates.
8. Smith, I.M., Dunez, J., Phillips, D.H., Lelliott, R.A. and Archer, S.A. eds., 2009. European handbook of plant diseases. John Wiley & Sons.
9. Tainter, F.H. and Baker, F.A., 1996. Principles of forest pathology. John Wiley & Sons.
10. Καϊλίδης Δ.Σ., 2005. Ασθένειες των Δέντρων, Δασών και Πάρκων. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη

Διδάσκοντες

22370-25063
palaiologou@aua.gr
Ο Δρ. Παλαιολόγος Παλαιολόγου είναι Γεωγράφος με διδακτορικό στον τομέα της συμπεριφοράς […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο