ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Οδοποιία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές έννοιες (ορισμοί, κατηγορίες δρόμων, πυκνότητα δασικών δρόμων, τμήματα δρόμου). Γεωμετρική μελέτη του δασικού δρόμου (τεχνικά στοιχεία που αφορούν την οριζοντιογραφία και την κατά μήκος τομή). Ισοκλινής. Πολυγωνική χάραξη. Κυκλικά τόξα συναρμογής. Κλωθοειδής καμπύλη. Πλάτος οδοστρώματος. Διαπλάτυνση στις συναρμογές. Διαπλάτυνση διασταύρωσης και επιστροφής. Μηκοτομή εδάφους και ερυθράς της οδού. Διατομές. Ορατότητα. Υπολογισμός όγκων εκσκαφών - επιχώσεων. Προϋπολογισμός του έργου. Χάραξη δασικού δρόμου, λήψη στοιχείων υπαίθρου, σχεδιασμός οριζοντιογραφίας, κατά μήκος τομής, διατομών, πίνακας χωματισμών, προϋπολογισμός.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό και διαχείριση των δασικών δρόμων (Forest Transportation Planning and Management)
● Έχει κατανοήσει τον Σχεδιασμό Μεθόδων Συγκομιδής (Harvesting Operations Planning and Management)
● Αναπτύξει την ικανότητα για την κατασκευή δασικών δρόμων και την συντήρηση τους
● Επιλύσει προβλήματα δασικής μηχανικής και Τεχνολογίας (Forest Engineering Problem Solving and Technology)
● Εφαρμόζει τις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών της δασικής μηχανικής (GIS and Forest Engineering Applications).

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Νίκου Νικόλαος, Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία, Εκδόσεις Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. (2004), ΙSBN: 960-7425-75-2
2. Αποστολέρης Αναστάσιος. “Οδοποιία Ι - Χαράξεις”, 1 η Έκδοση. Εκδόσεις Αποστολέρης, 2013, Αθήνα
3. Κοφίτσας I., Στοιχεία Οδοποιίας, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 2001.
4. Μουρατίδης Α., Οδοποιία, Η κατασκευή των Οδικών Έργων, University Studio Press, Αθήνα, 2000.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282,
stampeki@aua.gr
Η έρευνα μου επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση διαφόρων ειδών κριτηρίων, φυσικών-περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών, οικονομικών, […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο