ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Εργασιολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία. Βασικές έννοιες δόμησης εργασιακών συστημάτων. Βασικές αρχές οργάνωσης συστημάτων εργασίας. Στοιχεία φυσιολογίας εργασίας. Στοιχεία ψυχολογίας και κοινωνιολογίας της δασικής εργασίας. Παράγοντες Περιβάλλοντος της δασικής εργασίας. Σχεδιασμός και διαμόρφωση συστημάτων εργασίας. Χρονικές μελέτες και υπολογισμός αμοιβών δασικών εργασιών. Ασφάλεια και υγιεινή κατά την εργασία. Ασφάλεια εκτέλεσης και πρόληψη ατυχημάτων. Οργάνωση των δασικών εργασιών, η περίπτωση της Ελλάδας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Να οργανώνει επιχειρησιακά συστήματα και στάδια δασικής εργασίας με ταυτόχρονη εφαρμογή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων για τη σύνταξη χρονικών μελετών και υπολογισμός αμοιβών δασικών εργασιών • Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΛΑΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ και ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΣΙΟΥΤΑΡΗ 2017 "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ" ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ 1969 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γεωργούλης Β Ε. Έκδοση Υπουργείο Γεωργίας Αθήνα
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Applied Ergonomics
● International Journal of Industrial Ergonomics
● International Journal of Forest Research
● Forest Ecology and Management
● Ergonomics
● Croatian Journal of Forest Engineering
● European Journal of Forest Research
● International Journal of Forest Engineering
● Forest Products Journal

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο