ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Εντομολογία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες εντομολογίας. Στοιχεία μορφολογίας και συστηματικής των εντόμων. Οικολογία, ανάπτυξη και μεταμόρφωση των εντόμων. Σχέσεις ανάμεσα στα έντομα και το περιβάλλον. Πληθυσμοί εντόμων και αίτια υπεραύξησής τους. Ευπάθεια, προσελκυστικότητα, αντοχή των δασικών δέντρων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας και προσβολές δασικών δέντρων. Δευτερογενείς προσβολές από δασικά έντομα. Έντομα που προσβάλλουν κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη δασικών δένδρων. Συμπτωματολογία – βλάβες από δασικά έντομα, καταπολέμηση. Έντομα φυτωρίων, εδάφους και ριζών. Αρπακτικά έντομα. Έντομα που προσβάλουν ξυλεία σε χρήση. Κηκίδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να μπορούν να αναγνωρίσουν τα σημαντικότερα δασικά έντομα και να προτείνουν μέτρα για τη διαχείρισή τους στις δασικές εκτάσεις.

Βιβλιογραφία

1. Ciesla, W., 2011. Forest entomology: a global perspective. John Wiley & Sons.
2. Coulson, R.N. and Witter, J.A., 1984. Forest entomology: ecology and management. John Wiley & Sons.
3. Dajoz R. 2000. Insects and Forests: The Role and Diversity of Insects in the Forest Environment. Lavoisier.
4. Wermelinger, B., 2021. Forest Insects in Europe: Diversity, Functions and Importance. CRC Press.
5. Αβτζής, Ν., Αβτζής, Δ., Βιδάκης, Κ., 2013. Δασικά Έντομα της Ελλάδας.
6. Καιλίδης Δ., 2002. Δασική εντομολογία και ζωολογία. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
7. Μαρκάλας Σ., 2010. Δασική Εντομολογία. Σ. Γιαχούδης.
8. Τζανακάκης, Ε.Μ., Κωβαίος, Σ.Δ., 2018. Εντομολογία. University Studio Press.

Διδάσκοντες

22370-25063
palaiologou@aua.gr
Ο Δρ. Παλαιολόγος Παλαιολόγου είναι Γεωγράφος με διδακτορικό στον τομέα της συμπεριφοράς […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο