ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Αεροφωτογραφία - Τηλεπισκόπηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες. Όργανα και υλικά αεροφωτογράφησης. Συστήματα και τεχνικές τηλεπισκόπησης. Φωτογραφικό σύστημα. Σχεδιασμός αεροφωτογράφησης. Γεωμετρία της αεροφωτογραφίας. Τύποι αεροφωτογραφιών. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αεροφωτογραφίας. Φωτοερμηνεία-χαρτογράφηση. Στοιχεία φωτοερμηνείας-τηλεπισκόπησης. Διαδικασία θεματικής χαρτογράφησης. Εφαρμογές ερμηνείας της αεροφωτογραφίας στη δασική επιστήμη και στο περιβάλλον. Ορθοφωτογραφίες - Ορθοφωτοχάρτες. Δορυφόροι-τηλεπισκόπηση. Δορυφορικές εικόνες. Πλεονεκτήματα δορυφορικών δεδομένων. Αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων στη δασική επιστήμη και το περιβάλλον, εφαρμογές. Συνδυασμός δορυφορικών δεδομένων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
● ερμηνεύουν δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες
● σχεδιάζουν κατάλληλες διαδικασίες λήψης τηλεπισκοπικών δεδομένων
● εξάγουν πληροφορίες για ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές των χωρικών οντοτήτων που καταγράφονται σε δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες.

Βιβλιογραφία

Καρτέρης, Μ., 1995. Δασική αεροφωτογραφία. Univ. Studio Press.Θεσ/νικη.
Περάκης, Κ., κ.α.,2015. Η τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες. Αποθετήριο Kallipos.
Μηλιαρέσης, Χ.Γ., 2003. Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση. Αθήνα: ΙΩΝ.
Hord, M. 1986., Remote Sensing: Methods and Applications. John Wiley & Sons.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282, +30-22370-25063
zianis@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας με βαθμό πτυχίου 7,1 […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο