ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, καθορισμός γεωγραφικού προβλήματος. Μοντέλα Βάσεων δεδομένων. Ψηφιακή χαρτογράφηση, χαρτογραφικές προβολές. Ανάλυση χώρου. Λήψη απόφασης και διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Οργάνωση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Στάδια ψηφιοποίησης και διόρθωση σφαλμάτων. Προαναλυτικές διαδικασίες. Γεωγραφική ανάλυση. Λήψη απόφασης. Χαρτογραφική απόδοση πληροφορίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
● χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την καταγραφή της Γεωγραφικής Πληροφορίας, όπως είναι, η απογραφή των δασών, η χαρτογράφηση καμένων ή καταπατημένων εκτάσεων, η οριοθέτηση ευαίσθητων περιοχών και η χωροθέτηση καταφυγίων θηραμάτων
● να σχεδιάζει την ανάλυση δασικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και να υλοποιεί την ανάλυση με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
● να λαμβάνει απόφαση με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε μορφή χαρτών και διαγραμμάτων, ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο μια ολοκληρωμένης μελέτης.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Καρτέρης, Μ. (1993). Τηλεπισκόπηση Φυσικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
• Κόλλια, Β., Καλύβας, Δ., Τριαντακωσταντής Δ., 2012. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Εκδόσεις Έμβρυο, σελίδες, 282.
• Κουτσόπουλος, Κ. (2002). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου (Αθήνα: Παπασωτηρίου), σελ. 401.
• Κουτσόπουλος, Κ., και Ανδρουλακάκης, Ν. (2003). Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με ARCGIS (Αθήνα: Παπασωτηρίου), σελ. 397.
• Μανιάτης, Ι. (1993). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου.
• Burrough, P.A., and McDonnell, R.A. (1998). Principles of Geographical Information Systems (Oxford), p. 333.
• Heywood, I., Cornelius, S., and Carver, S. (2002). An Introduction to Geographical Information Systems. (Prentice Hall), p. 296.
• Johnston, C. (2005). Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Οικολογία (ΙΩΝ), p. 279.
• Longley, P.A., and Batty, M. (1997). Spatial Analysis: Modelling in a GIS environment (John Wiley & Sons), p. 392.
• McDonnel, R., and Kemp, K.K. (1996). International GIS Dictionary (John Wiley & Sons), p. 112.
• Zeiler, M. (1999). Modeling Our World: The Esri Guide to Geodatabase Design (ESRI Press), p. 200.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Canadian Journal of Forest Research (CAN J FOREST RES) https://www.researchgate.net/journal/Canadian-Journal-of-Forest-Research-1208-6037
• Computers and Electronics in Agriculture https://www.journals.elsevier.com/computers-and-electronics-in-agriculture
• Ecological Informatics https://www.sciencedirect.
• Ecological Modelling https://www.journals.elsevier.com/ecological-modelling
• Journal of Geographic Information System https://www.scirp.org/journal/journalarticles.aspx?journalid=114
• International Journal of Geographical Information Science https://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current
• Computers & Geosciences https://www.journals.elsevier.com/computers-and-geosciences
• Cartography and Geographic Information Science https://www.tandfonline.com/loi/tcag20
• Environmental Modelling & Software https://www.journals.elsevier.com/environmental-modelling-and-software
• GIScience & Remote Sensing https://www.tandfonline.com/loi/tgrs20
• Landscape and Urban Planning https://www.sciencedirect.com/journal/landscape-and-urban-planning
• American Journal of Geographic Information System http://www.sapub.org/journal/aimsandscope.aspx?journalid=1053
Σχετικές Διαδικτυακές διευθύνσεις:
• http://www.fs.fed.us/emc/nfma/index.htm (Δασική υπηρεσία ΗΠΑ
• https://www.scopus.com/home.uri (Επιστημονικές Δημοσιεύσεις)
• http://www.gis.com/
• http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/sis/en/gis_and_remote_sensing_links.html (συνδέσεις)
• http://www.heal-link.gr/?st=1&accepted=1 (Επιστημονικές δημοσιεύσεις)

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο