ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αυτοφυή Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συστηματική ταξινόμηση αρωματικών, φαρμακευτικών και μελισσοτροφικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. Βοτανικά χαρακτηριστικά (μορφολογία, φυσιολογία) και γεωβοτανικά χαρακτηριστικά (οικολογία, χωρολογία, δυναμική, ιστορία) των Αρωματικών, Φαρμακευτικών και Μελισσοτροφικών φυτών. Πρακτική και οικονομική σημασία τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει αρωματικά και φαρμακευτικά είδη της Ελλάδας,
• να συμμετέχει σε έρευνες για φαρμακευτικά και αρωματικά είδη κλπ.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Βογιατζή-Καμβούκου Ε. 2018. Επιλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Εκδόσεις: Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε.
• Κατσιώτης Σ. & Χατζοπούλου Π. 2019. Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια. Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Medicinal Plants | Medicinal Plants Journal‎, Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Review of Aromatic and Medicinal Plants, International Journal Of Indigenous Medicinal Plants, Fitoterapia, European Journal of Medicinal Plants, Journal of Medicinal Plants Research, International Journal of Medicinal Plants and Alternative, International Journal of Medicinal Plants, Global Journal of Research on Medicinal plants

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο